Στο 1/3 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ ο κατά κεφαλήν πλούτος στην Ελλάδα

Στο 1/3 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ ο κατά κεφαλήν πλούτος στην Ελλάδα

2' 12" χρόνος ανάγνωσης

Στις 227.925 δολάρια διαμορφώθηκε το 2014 ο κατά κεφαλήν πλούτος στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας υπό τον τίτλο «Τhe Changing Wealth of Nations 2018». Το παραπάνω ποσό δεν προκύπτει, φυσικά, από τα στοιχεία του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραμέτρων, από το παραχθέν κεφάλαιο έως ακόμη και τα βοσκοτόπια. Στην πραγματικότητα, δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι στην ουσία η διαχείριση ενός ευρύτατου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων και δη του παραχθέντος, του ανθρώπινου και του φυσικού κεφαλαίου, των φυσικών πόρων δηλαδή.

Οι 227.925 δολάρια αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 του μέσου κατά κεφαλήν πλούτου στις χώρες υψηλών εισοδημάτων του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), όπου υπάγεται και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο μέσος κατά κεφαλήν πλούτος στην ομάδα αυτή των χωρών ήταν το 2014 741.398 δολάρια. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έκθεσης, εξετάζονται συνολικά 141 χώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των Ελλήνων οφείλεται στο παραχθέν κεφάλαιο (134.895 δολάρια στο σύνολο του κατά κεφαλήν πλούτου), ενώ το ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλει κατά 46% με 105.663 δολάρια. Το φυσικό κεφάλαιο υπολογίζεται σε 12.546 δολάρια, με τον πλούτο που αντιστοιχεί στην καλλιεργήσιμη γη να υπολογίζεται σε 4.945 δολάρια, κάτι που δείχνει βεβαίως και το γεγονός ότι η χώρα διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τον αγροτικό της χαρακτήρα.

Αρνητικά επιδρά στον κατά κεφαλήν πλούτο η καθαρή οικονομική θέση της Ελλάδας –λόγω του υψηλού χρέους– με την αρνητική επίδραση να υπολογίζεται σε 25.179 δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε το 2014 κατά 66% σε σύγκριση με το 1995, τα 1.143 τρισ. δολάρια από 690 τρισ. δολάρια το 1995. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη αύξηση του μεριδίου στον παγκόσμιο πλούτο των χωρών μεσαίου εισοδήματος, από 19% σε 28%, ενώ, από την άλλη, το μερίδιο των χωρών υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ υποχώρησε στο 65% από 75%. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία ανάπτυξη που καταγράφεται στην Ασία, οι περισσότερες χώρες της οποίας έχουν περάσει από την κατηγορία των χαμηλού εισοδήματος στην κατηγορία των μεσαίου εισοδήματος.

Εξαιρετικά φτωχές παρέμειναν οι χώρες χαμηλού εισοδήματος, κυρίως αυτές που βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική, καθώς το μερίδιό τους την περίοδο 1995-2014 στον παγκόσμιο πλούτο αυξήθηκε μόλις στο 8% από 6%.

Παρά τη συνολική αύξηση του παγκόσμιου πλούτου, και μάλιστα κατά 66% σε διάστημα είκοσι ετών, οι ανισότητες από χώρα σε χώρα παραμένουν. Ενδεικτικό του παραπάνω είναι ότι ο κατά κεφαλήν πλούτος στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ ήταν 52 φορές μεγαλύτερος από αυτόν στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Επιπλέον, δεν καταγράφηκε ανάλογη αύξηση του κατά κεφαλήν πλούτου. Μεγαλύτερο ήταν το πλήγμα σε ορισμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, σε κάποιες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και σε χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.