ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις φόρων για τα ακίνητά τους εισηγούνται οι τράπεζες

meioseis-foron-gia-ta-akinita-toys-eisigoyntai-oi-trapezes-2234428

Μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές για τα ακίνητα εισηγούνται οι τράπεζες σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος απόκτησης ή το διαχειριστικό κόστος των εμπορικών ή των οικιστικών ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητά τους μέσω των πλειστηριασμών. Στις προτάσεις που έχουν καταθέσει και οι οποίες θα τεθούν σε γνώση των θεσμών κατά την άφιξή τους τη μεθεπόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου μεταβίβασης, η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ, η κατάργηση του ειδικού φόρου ακινήτων, καθώς και η κατάργηση του τέλους ακίνητης περιουσίας για τα χαρτοφυλάκια ακινήτων που διαθέτουν προς πώληση. Στόχος να περιοριστεί το κόστος διαχείρισης των ακινήτων που θα αποκτήσουν μέσω των πλειστηριασμών.

Το θέμα της ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών της ακίνητης περιουσίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένη την πρόθεση των τραπεζών να αγοράσουν οι ίδιες τη συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί το 2018. Ο στόχος για το 2018 είναι να πραγματοποιηθούν 10.000 πλειστηριασμοί ακινήτων και με δεδομένη τη χαμηλή ζήτηση, οι τράπεζες προτίθενται να αγοράσουν οι ίδιες έως και 8.000 ακίνητα.

Πρόκειται για ακίνητα-φιλέτα που θεωρούνται εμπορεύσιμα και τα οποία μπορούν να πωληθούν στο μέλλον σε ικανοποιητικές τιμές, όταν η αγορά ομαλοποιηθεί. Η αγορά των ακινήτων που θα πλειστηριαστούν εντός του 2018 από τις ίδιες τις τράπεζες στοχεύει και στο να αποτρέψει μια νέα πτώση των τιμών στα εμπορικά και στα οικιστικά ακίνητα, που θα συμπαρέσυρε με τη σειρά της και σε υποχώρηση των εξασφαλίσεων που έχουν στα βιβλία τους οι τράπεζες.

Εκτός από το κόστος απόκτησης αυτών των ακινήτων που θα πλειστηριαστούν στην πρώτη τιμή εκκίνησης, πρόσθετη δαπάνη είναι η συντήρησή τους αλλά και η τακτοποίηση των παρατυπιών ή η νομιμοποίηση παραβάσεων, προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να πωληθούν «καθαρά». Οι προτάσεις που έχουν καταθέσει προβλέπουν:

• Την ελάφρυνση από τον φόρο μεταβίβασης ή την εφαρμογή του στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική, όταν η τράπεζα αγοράζει το ακίνητο από τον δανειολήπτη προκειμένου εκείνος να απαλλαγεί από το χρέος του. Στην περίπτωση που η αγορά συνοδεύεται με τη ρύθμιση ή τη διαγραφή χρέους προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Σήμερα ο φόρος μεταβίβασης, που βαραίνει τα ακίνητα με οικοδομική άδεια πριν από το 2006, διαμορφώνεται στο 3,09% και εφαρμόζεται στην υψηλότερη αξία μεταξύ αντικειμενικής και εμπορικής τιμής.

• Η μείωση ή η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ για το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων που οι τράπεζες διαθέτουν προς πώληση. Σήμερα εκτός από τον κύριο φόρο εφαρμόζεται και συμπληρωματικός, εάν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους υπόκειται σε συμπληρωματικό φόρο με συντελεστή 0,55%, ενώ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται, υπολογίζεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 0,1%

• Η κατάργηση του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) στα χαρτοφυλάκια ακινήτων που διαθέτουν προς πώληση. Σήμερα εφαρμόζεται με συντελεστές από 0,25-0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της επιφάνειας, παλαιότητας και τιμής ζώνης.

• Η κατάργηση του ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) στις περιπτώσεις που η τράπεζα αποκτά ακίνητο το οποίο ανήκει σε εξωχώρια εταιρεία. Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% για ορισμένα νομικά πρόσωπα π.χ. για τις εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας και η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου και των προσαυξήσεων σωρευτικά λειτουργεί απαγορευτικά για την απόκτηση τέτοιου είδους ακινήτων από τις τράπεζες και

• Η ελάφρυνση ή επιβολή πάγιων τελών μεταγραφής στο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο κατά την αγορά του ακινήτου από δανειολήπτη.