ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία σε 12 δόσεις

pliromi-mi-lixiprothesmon-ofeilon-stin-eforia-se-12-doseis

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις ακόμα και μία δόση του φόρου εισοδήματος ή ολόκληρο το ποσό του φόρου ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η ημερομηνία πληρωμής του, έχουν οι φορολογούμενοι βάσει νόμου που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίσουν βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 12 μηνιαίες δόσεις μέσω taxisnet. Συγκεκριμένα μπορούν να ρυθμίσoυν τον φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις αντί των τριών διμηνιαίων που ισχύουν σήμερα και των πέντε μηνιαίων δόσεων αντίστοιχα. Οπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ:

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κ.λπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης:

α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή και

β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση. Συγκεκριμένα: Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ αυτών ή δόσεων αυτών. Με τη νέα τροποποίηση, ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη φορολογική διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής, πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.

Οπως τονίζει η ΑΑΔΕ, με τη δυνατότητα υπαγωγής και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ωστόσο επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.

Σημειώνεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο Ελληνες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς την εφορία και τα Ταμεία σε δόσεις. Με βάση τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στη λύση των δόσεων που έχουν θεσπιστεί από τα δύο ανωτέρω υπουργεία ακόμα και τις μελλοντικές.

Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι είναι ενταγμένοι:

1. Στην πάγια ρύθμιση της εφορίας που είναι σε 12-24 δόσεις.

2. Στην πάγια ρύθμιση των Ταμείων που προβλέπει κατ’ ανώτατο όριο 12 δόσεις.

3. Στη ρύθμιση των 100 δόσεων της εφορίας στην οποία πλέον δεν μπορεί να ενταχθεί κάποιος φορολογούμενος.

4. Στη ρύθμιση των 100 δόσεων των ασφαλιστικών ταμείων στην οποία επίσης δεν μπορεί να ενταχθεί οφειλέτης καθώς δεν είναι ενεργή.