ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότερους όρους για πληρωμή προστίμων σε δόσεις ζητεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού

aystiroteroys-oroys-gia-pliromi-prostimon-se-doseis-zitei-i-epitropi-antagonismoy-2235975

«Φρένο» στα σχέδια της κυβέρνησης να θεσπίσει ανεξαιρέτως για όλους τους παραβάτες του δικαίου του ανταγωνισμού καταβολή των προστίμων σε δόσεις επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.).

Σε γνωμοδότηση που εξέδωσε επί σχεδίου ρύθμισης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητεί αφενός η ρύθμιση αυτή να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, ενώ προτείνει την απόφαση για το ποιος θα υπάγεται σε ρύθμιση με δόσεις να τη λαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή ο οικείος έφορος. Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είχε αποκαλύψει η «Κ» στο φύλλο της 11ης Φεβρουαρίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση που προτείνει το υπουργείο Οικονομίας και αφορά ειδικά τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προβλέπει τη θέσπιση καταβολής αυτών σε δόσεις.

Πέραν της υποχρέωσης οι δόσεις να είναι έντοκες, η πρόταση του υπουργείου δεν προβλέπει ούτε προϋποθέσεις, ούτε εγγυήσεις οικονομικές, ούτε την παραίτηση των παραβατών από ένδικα μέσα ως «αντάλλαγμα» στη δημόσια διοίκηση για τη διευκόλυνση που τους κάνει. Προβλέπει, τέλος, αναδρομική ισχύ, δηλαδή τη δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις ακόμη και προστίμων που έχουν ήδη επιβληθεί. Με άλλα λόγια, η ρύθμιση αυτή, εάν τελικά νομοθετηθεί, θα έχει εφαρμογή και στα πρόστιμα των κατασκευαστικών που εμπλέκονται στο «καρτέλ των εργολάβων», τα οποία ανήλθαν συνολικά σε 80,7 εκατ. ευρώ.

Με τη γνωμοδότησή της, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, η Ε.Α. προτείνει να καθορίζει η ίδια, ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ: τα είδη των προστίμων που έχει επιβάλει η Ε.Α. και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση (π.χ. οικονομική κατάσταση της επιχείρησης), την παροχή εγγύησης ή εμπράγματης ασφάλειας, τις συνέπειες καθυστέρησης καταβολής των δόσεων. Αυτός που θα αποφασίζει εάν το πρόστιμο θα καταβληθεί σε δόσεις θα είναι ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ ή οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ. Η επιχείρηση θα υποβάλλει, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται και από μελλοντικά ένδικα μέσα (π.χ. παραιτείται από ενδεχόμενη έφεση που έχει υποβάλει για μείωση του προστίμου).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ακόμη και με την αυστηρότερη σε σχέση με την πρόταση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωμοδότηση της Ε.Α., διαφώνησε ο πρόεδρος της Αρχής Δημήτρης Κυριτσάκης, αλλά και δύο εισηγήτριες, οι κυρίες Βικτωρία Μερτικοπούλου και Λευκοθέα Ντέκα, που προέρχονται από την «παλιά φρουρά». Δεν συγκαταλέγονται, δηλαδή, στα μέλη της Ε.Α. που έχουν ορισθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Τα τρία αυτά μέλη διαφώνησαν με την αιτιολογία και περί μεγιστοποίησης της εισπραξιμότητας και όχι με το κείμενο αυτό καθαυτό της προτεινόμενης από την Ε.Α. διάταξης. Κατά την άποψη των παραπάνω, η δυνατότητα καταβολής των προστίμων σε δόσεις, ιδίως εάν αυτή εκτείνεται σε μεγάλο χρόνο (δηλαδή πάνω από 12 δόσεις, που αποτελεί το βασικό είδος ρύθμισης εν γένει για τα πρόστιμα) ενδέχεται να αποδυναμώσει την πολιτική προστίμων της Ε.Α. και να μειώσει την αποτρεπτικότητά τους. Προσθέτουν δε ότι «η μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των προστίμων κατά την έννοια της παροχής διευκολύνσεων των ήδη επιβληθέντων προστίμων δεν συνιστά στόχο της πολιτικής προστίμων στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού».