ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης με μοχλό τον ιδιωτικό τομέα

rekor-stis-dapanes-ereynas-kai-anaptyxis-me-mochlo-ton-idiotiko-tomea-2235976

Ο δείκτης έντασης των δραστηριοτήτων Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία που συνέλεξε για το 2016 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και τα οποία απέστειλε στη Eurostat δείχνουν μια μεγάλη αύξηση των δαπανών τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ («ένταση» E&A).

Πάντως, παρά την αύξηση της δαπάνης Ε&Α στην Ελλάδα, το ερευνητικό προσωπικό μειώθηκε. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν «θέσεις» πλήρους απασχόλησης, μειώθηκε σε σχέση με το 2015, τόσο για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α όσο και για τους ερευνητές.

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν στο ποσό του 1,74 δισ. ευρώ το 2016 και είναι το μεγαλύτερο ιστορικά. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 50,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015 και κατά 363 εκατ. ευρώ υψηλότερο από εκείνο το 2011. Αντίστοιχα, διαμορφώθηκε και η «ένταση» Ε&Α. Ανήλθε στο 1,01% το 2016 από 0,97% το 2015 και 0,67% το 2011. Σύμφωνα με το ΕΚΤ, με βάση αυτό τον δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.-28, βελτιώνοντας κατά τρεις θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με το 2015. Προσέγγισε έτσι για πρώτη φορά χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Ο μέσος όρος, ωστόσο, στην Ε.Ε.-28 και στην Ευρωζώνη είναι υπερδιπλάσιος και ανέρχεται σε 2,03% και 2,12% αντίστοιχα.

Μοχλός αύξησης των δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα είναι οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα. Αν και η συμβολή του ιδιωτικού τομέα παραμένει χαμηλή στο σύνολο της ερευνητικής δαπάνης σε σχέση με τη διεθνή πρακτική, εντούτοις είναι ο βασικός μοχλός αύξησής της στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, στον επιχειρηματικό τομέα το ΕΚΤ αποδίδει δαπάνες Ε&Α ύψους 740,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 178,8 εκατ. ευρώ (+31,8%) σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, η συμβολή των δαπανών του δημοσίου τομέα, παρόλο που παραμένει σε υψηλότερο ποσοστό από εκείνη των επιχειρήσεων, υποχωρεί. Ο τομέας των επιχειρήσεων συνεισέφερε το 2016 το 43% της δαπάνης και ο δημόσιος το 57%, έναντι περίπου 33% και 67% που ήταν αντίστοιχα το 2015.

Η μείωση της δημόσιας δαπάνης Ε&Α το 2016 στην Ελλάδα αποδίδεται αποκλειστικά στο ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με στελέχη του ΕΚΤ, από 388 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015 η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ σε δράσεις Ε&Α, το 2015 μειώθηκε σε μόλις 102 εκατ. ευρώ. Η πορεία αυτή δείχνει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομίας καθυστέρησαν να βάλουν σε εφαρμογή το ΕΣΠΑ. Ετσι, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα κονδύλια του οποίου αυξήθηκαν κατά 160 εκατ. ευρώ το 2016. Διαμορφώθηκαν έτσι σε 548 εκατ. ευρώ από 442 εκατ. ευρώ το 2015 (αύξηση 23%).

Επίσης, αύξηση κατά 22% σημείωσε η χρηματοδότηση της Ε&Α που προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ε.Ε. είναι η τρίτη πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης δράσεων Ε&Α στη χώρα μας και για το 2016. Το μεγάλο και ύψους πολλών δισ. ευρώ ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», συνέβαλε στη χώρα μας με περίπου 209 εκατ. ευρώ έναντι 171 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015.