ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια χορηγήσεων τον Ιανουάριο

Αυξήθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια χορηγήσεων τον Ιανουάριο

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου το περιθώριο επιτοκίου, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων για νέα δάνεια και των επιτοκίων στις καταθέσεις, καθιστώντας ακόμη πιο ακριβό το κόστος χρήματος για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου στο 4,74% από 4,62% τον Δεκέμβριο του 2017 και αιτία για τη διεύρυνση της «ψαλίδας» είναι η αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων στις καταθέσεις.

Συγκεκριμένα το μέσο επιτόκιο στις προθεσμιακές καταθέσεις παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 0,61%, ενώ στις χορηγήσεις το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,03%. Ειδικότερα το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 51 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,92%. Ανοδικά κινήθηκε το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ που αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,46%. Για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης στο 4,99%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,84%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,36%, ενώ αμετάβλητο επίσης στο 6,96% παρέμεινε επίσης το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,78%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας αυξήθηκε κατά 84 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,48%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 14,57%.

Ως προς το περιθώριο επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή στο 4,16%. Αιτία η σταθεροποιητική τάση στον τομέα των χορηγήσεων, ενώ στις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,62%, και το αντίστοιχο επιτόκιο για επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,93%.