ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύσεις 200 εκατ. για ακόμη δύο καθεστώτα του αναπτυξιακού

gettyimages11

Ενισχύσεις 200 εκατ. ευρώ για το 2018 προβλέπουν δύο καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Πρόκειται, ωστόσο, για δύο καθεστώτα που δύο χρόνια μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη και τα σχέδια των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων τέθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή μάλιστα θα διαρκέσει έως τις 26 Μαρτίου, κάτι που σημαίνει ότι δεν αναμένεται η προκήρυξή τους και η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πριν από τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο υπουργικής απόφασης για το καθεστώς «Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για τις ΜμΕ» προβλέπεται προϋπολογισμός για το τρέχον έτος 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ θα είναι με τη μορφή φοροαπαλλαγής.

Στο εν λόγω καθεστώς εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και τη διά της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει:

α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος, είτε
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, είτε
γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

Στην περίπτωση του έτερου καθεστώτος υπό τον τίτλο «Συνέργειες και Δικτυώσεις» προβλέπεται για το 2018 επίσης προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 20.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Στο καθεστώς αυτό μπορούν να υπαχθούν επιχειρηματικές συστάδες (γνωστά ως cluster), δηλαδή δίκτυα επιχειρήσεων με θεματική εστίαση, τα οποία δημιουργούνται με τη σύσταση ενός νομικού προσώπου. Στο νομικό πρόσωπο της συστάδας που αποτελεί εν προκειμένω τον φορέα διαχείρισης της επένδυσης μπορούν να συμμετέχουν και δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Εάν τα επενδυτικά σχέδια πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στον νομό Θεσσαλονίκης στο cluster πρέπει συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις, ενώ για επενδυτικά σχέδια στους υπόλοιπους νομούς ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο cluster είναι τέσσερις.
Αιτήσεις υπαγωγής μπορεί να υποβληθούν από τον φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη της. Οι φορείς διαχείρισης, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.