Η διαδικασία εξυγίανσης επανέφερε στην κερδοφορία την Attica Bank το 2017

Η διαδικασία εξυγίανσης επανέφερε στην κερδοφορία την Attica Bank το 2017

3' 29" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τα πρώτα αποτελέσματα των κινήσεων εξυγίανσης αποτυπώνονται στο θετικό αποτέλεσμα που πέτυχε η Attica Bank για τη χρήση του 2017, επανακάμπτοντας στην κερδοφορία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2016. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του oμίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού τού oμίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης στην επιστολή του προς τους μετόχους της τράπεζας, ο πρόεδρος του ομίλου της Attica Bank κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης υπογραμμίζει ότι «με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, η τράπεζα θα αποπληρώσει τα 100 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών και θα καλύψει τις ανάγκες των νέων λογιστικών προτύπων, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον δείκτη φερεγγυότητάς της, ο δε κύριος μέτοχός της θα διατηρήσει τη σημαντική συμμετοχή του και ταυτόχρονα η τράπεζα θα διανείμει τα όποια αδιάθετα σε παλαιούς μετόχους και νέους στρατηγικούς επενδυτές. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2017 η τράπεζα είχε καλύψει το 96% των διορθωτικών ενεργειών που υπέδειξαν η ΤτE και ο SSΜ, και η τράπεζα τιτλοποίησε επιτυχώς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 1,33 δισ. ευρώ, καταγράφοντας κέρδη 70 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, μείωσε δραστικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 37% από 55,4% το 2016 και τον δείκτη κάλυψής τους σε 40% από 49,9% το 2016, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ».

Πλήρως εξυγιασμένη η Attica Bank, καταλήγει ο κ. Ρουμελιώτης στην επιστολή του προς τους μετόχους, «θα επικεντρωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά κατά τη σημερινή αναπτυξιακή καμπή της ελληνικής οικονομίας».

Προβλέψεις απομείωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων του ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη χρήση του 2016 ανήλθε σε 52,5 εκατ. ευρώ και αναλύεται σε 40 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ, το οποίο μεταβιβάστηκε και διεγράφη τον Αύγουστο του 2017.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με το 2016. Η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας ανήλθε στα τέλη του 2017 σε 915 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν στα 2,2 δισ. ευρώ έναντι 2,8 δισ. ευρώ στη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη με συνέπεια στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Μείωση λειτουργικών εξόδων

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα περίπου κατά 14,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε περίπου 38,5 εκατ. ευρώ, έναντι 53,2 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20,6%, αφού αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας εξόδου που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2016, ήτοι αύξηση 27,1%, ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. ευρώ (2016: 10,9 εκατ.).

Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται σε έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κ.λπ.) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές περιόδους.

Αναφορικά με την επίπτωση του IFRS 9, η τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2017/2395. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 1.1.2018 και με δεδομένο ότι η σχετική άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, έχει εκτιμηθεί από 80 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT