ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναγκαίο το μεταρρυθμιστικό big bang για την ενίσχυση επενδύσεων, τονίζει ο ΣΕΒ

20s10sev

Την ανάγκη να υπάρξει ένα μεταρρυθμιστικό big bang από την πολιτεία υποστηρίζει ο ΣΕΒ, προκειμένου να οδηγηθούμε σε «ένα δυναμικό σενάριο υπερδιπλασιασμού των παραγωγικών επενδύσεων», με ετήσιο ρυθμό αύξησης άνω του 10%, έτσι ώστε να επιτύχουμε νωρίτερα τον στόχο για επενδύσεις 45 δισ. ευρώ ετησίως.

Η αύξηση των επενδύσεων στα 45 δισ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να συγκλίνουμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για επενδύσεις στο 20% του ΑΕΠ, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία, μπορεί να επιτευχθεί σε 5 αντί για 7 χρόνια εάν κινηθούμε ταχύτερα και επιτύχουμε ετήσιο ρυθμό 15% αντί του 10% που είναι το βασικό σενάριο. Προϋπόθεση είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία «που θα μας ξεχωρίσουν από τον διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό, ως χώρας φιλικής και ελκυστικής στις βιομηχανικές και τεχνολογικές επενδύσεις, ως χώρας που ενεργά φροντίζει για την αξιοποίηση των κεφαλαίων, όχι μόνο προς όφελος της εθνικής οικονομίας αλλά και προς όφελος των επενδυτών που αναλαμβάνουν επενδυτικούς κινδύνους».

Ο ΣΕΒ διαπιστώνει ότι καθώς η ακραία αβεβαιότητα υποχωρεί και οι ελληνικές επιχειρήσεις, ξεκινώντας από τις πλέον οργανωμένες και δυναμικές, ανακτούν σταδιακά πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αναδεικνύονται εκ νέου αρκετά κρίσιμα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, και τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί, παρά μόνο μερικώς, μέσω των μεταρρυθμίσεων που πράγματι υλοποιήθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Αν επιλέξουμε την παλινδρόμηση στις πολιτικές και τις πρακτικές του παρελθόντος, προειδοποιεί ο ΣΕΒ, «η χώρα θα λιμνάζει σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποεπένδυσης και μειωμένης παραγωγικότητας για χρόνια». Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν οδηγηθούμε π.χ. σε ρυθμό αύξησης των επενδύσεων κατά 5%, τότε απαιτούνται περίπου 16 χρόνια για να επιτευχθεί ο στόχος του 20%.

«Η χώρα μας», σημειώνει ο ΣΕΒ, «μπορεί μέσα σε μία επταετία να έχει διπλασιάσει σχεδόν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και να έχει διαμορφώσει μια πιο ισορροπημένη οικονομία, με αύξηση και των δημόσιων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων σε κατοικίες και real estate, χωρίς όμως τις προ κρίσης υπερβολές, όταν οι επενδύσεις σε κατοικίες ήταν μεγαλύτερες εκείνων των επιχειρήσεων». Το βασικό σενάριο του ΣΕΒ, που προβλέπει αύξηση των επενδύσεων στα 45 δισ. ευρώ το 2024 από το σημερινό επίπεδο των 22,5 δισ. ευρώ (στοιχεία 2017), μεταφράζεται σε 3 δισ. ευρώ έως 3,5 δισ. ευρώ πρόσθετες επενδύσεις ετησίως.