ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανω του 1 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Ανω του 1 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ

Σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο παραμένουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη χώρα μας, ενώ σχεδόν οι μισοί παραμένουν στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία Μαρτίου του Οργανισμού, ο αριθμός των ανέργων (αναζητούντων και μη εργασία) ανήλθε σε 1.055.084 άτομα, μειωμένος σε σχέση με τα 1.081.060 άτομα ένα μήνα πριν, τον Φεβρουάριο 2018 αλλά και τα 1.068.293 άτομα που είχαν εγγραφεί στον Οργανισμό πριν από ένα έτος, δηλαδή τον Μάρτιο του 2017.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 885.766 άτομα. Μάλιστα, από αυτά, τα 499.366 (ποσοστό 56,38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 332.866 (ποσοστό 37,58%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 552.900 (ποσοστό 62,42%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο 2018, ανήλθε σε 169.318 άτομα. Από αυτά, 43.519 (ποσοστό 25,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 125.799 (ποσοστό 74,30%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 64.210 (ποσοστό 37,92%) και οι γυναίκες σε 105.108 (ποσοστό 62,08%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Μάρτιο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 168.325 άτομα, από τα οποία 47.308 (ποσοστό 28,11%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 82.142 (ποσοστό 48,80%) και οι γυναίκες σε 86.183 (ποσοστό 51,20%). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναζητούντων εργασία ανέργων, ήτοι 38,18%, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 30 και 44 ετών και ακολουθούν οι 45-54 ετών (24,28%), οι 55-64 (16,83%) καθώς, στη συνέχεια, και οι άνεργοι ηλικίας 25-29 ετών. Τέλος, αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των εγγεγραμμένων ανέργων που κατά δήλωσή τους αναζητούν εργασία, σχεδόν οι μισοί, 420.534 άτομα ή το 47,48%, είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.