ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάτη πίσω από το 50% των ύποπτων ζημιών σε Ι.Χ.

apati-piso-apo-to-50-ton-ypopton-zimion-se-i-ch-2245966

Εκταση λαμβάνει το φαινόμενο της απάτης στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, καθώς μία στις δύο ύποπτες ζημιές που ελέγχθηκαν το 2016 ήταν σκηνοθετημένη, υπερτιμολογημένη ή είχε άλλα ψευδή στοιχεία.

Τα αυξημένα κρούσματα απάτης εντοπίστηκαν όταν εντατικοποιήθηκε η διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2016. Συγκεκριμένα, το 2016 ελέγχθηκαν 6.561 περιπτώσεις ύποπτων περιστατικών (έναντι 6.068 το 2015) και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 55% αυτών, δηλαδή ένα στα δύο, ήταν απάτη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία συμμετείχαν 22 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη και οι οποίες αθροίζουν περίπου το 87,5% επί των εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτου.

Οι πιο διαδεδομένες απάτες στον κλάδο αυτοκινήτου, τόσο ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους όσο και ως προς το ύψος της ζημίας που συνεπάγεται για την ασφαλιστική εταιρεία, είναι:

• Η «κατασκευή» ή η αλλοίωση των συνθηκών ενός ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. δήλωση εξυπηρέτησης, σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή υπαιτιότητας κ.λπ.).

• Η υπερκοστολόγηση.

• Η δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση.

• Τα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα εξακριβωμένα περιστατικά απάτης αυξήθηκαν κατά 55% το 2016 σε σχέση με το 2015 και συγκεκριμένα από τα 2.318 ανήλθαν σε 3.583. Η αύξηση είναι σημαντική στον βαθμό που τα περιστατικά που ελέγχθησαν ήταν επίσης αυξημένα, αλλά μόνον κατά 8% (6.561 έναντι 6.068 το 2015). Οπως προκύπτει, ο δείκτης της αναλογίας των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες είναι υψηλός, με ανοδική μάλιστα τάση το 2016 σε σχέση με το 2015.

Με βάση την αποτίμηση των ασφαλιστικών εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το οικονομικό όφελος από την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε κατά 51% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και από 4,9 εκατ. ευρώ το 2015 ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ το 2016. Αντίστοιχα, το οικονομικό όφελος ανά περίπτωση απάτης που εξακριβώθηκε είναι κατά μέσον όρο σταθερό και διαμορφώθηκε στα 2.087 ευρώ το 2016 από 2.131 ευρώ το 2015. Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις πιθανής ασφαλιστικής απάτης που διερευνά μια ασφαλιστική επιχείρηση είναι περιπτώσεις όπως:

• Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.

• Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκομένων οχημάτων.

• Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου).

• Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση.

• Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων.

• Ασυνεπείς δηλώσεις.

• Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών.

• Επαναλαμβανόμενες ζημιές ή ζημιές μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται από τον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα.

• Το ατύχημα συνέβη σε βραδινές ώρες ή σε απομακρυσμένη περιοχή.

• Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

• Παραποιημένα έγγραφα ή αδυναμία προσκόμισης παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων.