ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IOBE: Απειλή πολυετούς αναιμικής ανάπτυξης αν δεν υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις

05s4iobe1-thumb-large

Τον κίνδυνο να εγκλωβισθεί σε μακρά περίοδο αναιμικής ανάπτυξης της τάξης του 1% εάν δεν προσηλωθεί σε δομικές μεταρρυθμίσεις με άνοιγμα αγορών και αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, επισημαίνει η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η έκθεση προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2018, στην περιοχή του 2,1% και, εκτιμά ότι την ίδια χρονιά θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας από την ενίσχυση της απασχόλησης στους περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι συνέβαλαν το περασμένο έτος στην πτώση της. Η εκτίμηση για την ανεργία το 2018 διαμορφώνεται στην περιοχή του 19,8% για το σύνολο του τρέχοντος έτους.

Επίσης προβλέπει τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από συνέχιση ανόδου των εξαγωγών (+8,0%) και σημαντική συμβολή και των επενδύσεων στην αύξηση του ΑΕΠ (+16%), από την επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε εξωστρεφείς τομείς (μεταποιητικούς, τουρισμό, μεταφορές) και σε αποκρατικοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις.

Στις τοποθετήσεις τους κατά την παρουσίαση της έκθεσης τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος επεσήμαναν τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος κ. Τάκης Αθανασόπουλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι συνθήκες και οι προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία βελτιώνονται, κάτι που αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΑΕΠ, αλλά και σε άλλους σημαντικούς δείκτες. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν συνιστά το οριστικό τέλος της κρίσης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα σημαντικά δομικά προβλήματα της οικονομίας μας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί και τον κίνδυνο οι θετικές εξελίξεις να παρερμηνευθούν και να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Το διακύβευμα για όλους μας πρέπει να είναι πως θα επανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Πως θα επανακάμψει η οικονομία μας στα επίπεδα των ανεπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης. Με απλά λόγια, ο στόχος μας πρέπει να είναι η σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, και αυτό επιτυγχάνεται με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 3% με 4% ετησίως».

Από την πλευρά του, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ καθηγητής Νίκος Βέττας, ανέφερε:

-Εξετάζοντας τις επιμέρους πλευρές της οικονομίας που προσδιορίζουν από κοινού τον ρυθμό μεγέθυνσης της και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, παρατηρούμε συνέχιση της δυναμικής του προηγούμενου έτους, με μια ελαφρά επιτάχυνση.

-Το εξωστρεφές τμήμα της παραγωγής αναπτύσσεται γρηγορότερα από το υπόλοιπο, αν και με αργό ρυθμό, και, η συγκεκριμένη στροφή έχει θετικό πρόσημο. Η αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στην αγορά εργασίας μειώνουν την ανεργία.

-Εάν η ελληνική οικονομία δεν προχωρήσει προς τον δρόμο των δομικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της δημόσιας διοίκησης, ο ρυθμός πραγματικής μεγέθυνσης της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία δύσκολα θα υπερβεί το 1% ετησίως.

-Όλες οι εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα πλευρές, οφείλουν να στηρίξουν τη θετική δυναμική της οικονομίας, καθώς ο εγκλωβισμός και πάλι σε «χαμηλές προσδοκίες» μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος.

-Εφόσον η οικονομία τεθεί σε τροχιά μείωσης των εμποδίων στην παραγωγή και βελτίωσης στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης, επιμέρους παρεμβάσεις θα μπορούν να διευκολύνουν και την εκμετάλλευση ειδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.