ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ν. Καραμούζης: Πέντε καταλύτες για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη

Ν. Καραμούζης: Πέντε καταλύτες για επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη

Σε πέντε μεγάλους αναπτυξιακούς καταλύτες, που μπορούν να αποτελέσουν την κρίσιμη και ειδοποιό διαφορά για την οριστική επιστροφή της χώρας σε ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά και οικονομική και κοινωνική κανονικότητα, αναφέρθηκε στην ομιλία του σε εκδήλωση της διαΝΕΟσις και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, Νικόλαος Καραμούζης. Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, ο πρώτος αναπτυξιακός καταλύτης είναι η ανάδειξη μιας νέας, δυναμικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

«H κρίση και οι μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις στις αγορές και τις οικονομίες και την κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης, ανέδειξαν μια νέα γενιά επιχειρηματιών, μια νέα ελληνική δυναμική επιχειρηματικότητα, ανθεκτική στις προκλήσεις των ανοικτών αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού.
Σήμερα, αναδεικνύεται μια νέα δυναμική επιχειρηματικότητα, που όχι μόνο επέζησε υπό “συνθήκες πολέμου” στη διάρκεια της κρίσης, αλλά αναπτύσσεται στην Ελλάδα και διεθνώς με κέρδη, σύγχρονα προϊόντα και οικονομική αξία».

Ο δεύτερος αναπτυξιακός καταλύτης είναι η συρρίκνωση του οικονομικού ρόλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο ρόλος και η επιρροή του δημοσίου τομέα στην οικονομία, π.χ. στην ενέργεια, στις τράπεζες, στις υποδομές, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, που στο παρελθόν αποτελούσαν ατμομηχανή ανάπτυξης, περιορίζεται δραστικά, σε βαθμό πρωτοφανή για τη μεταπολεμική περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, η μείωση του ρόλου του Δημοσίου στην οικονομία «απελευθερώνει πόρους και παραγωγικές δυνάμεις προς τον ιδιωτικό τομέα, καταργεί γραφειοκρατικούς κανόνες, ανοίγει οικονομικές δραστηριότητες στον ανταγωνισμό,προσελκύει επενδύσεις στην οικονομία και δημιουργεί νέες επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες».

Ο τρίτος καταλύτης είναι ο σταδιακός παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. «Η οικονομική παραγωγική δομή της χώρας, λόγω της παρατεταμένης κρίσης και των μεταρρυθμίσεων, υπόκειται σε ένα βαθύ μετασχηματισμό της οικονομικής αρχιτεκτονικής της, με σημαντική μετατόπιση παραγωγικών συντελεστών σε δυναμικότερους τομείς. Δημιουργούνται υπό προϋποθέσεις νέες ευκαιρίες και επενδυτικές και παραγωγικές δυνατότητες για τη χώρα».

Ο τέταρτος καταλύτης είναι ότι η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα αλλάζουν, γίνονται σταδιακά πιο φιλικά προς το επιχειρείν, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση του οικονομικού ρόλου του κράτους. «Η υλοποίηση των τολμηρών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός ισχυρού ηγετικού πόλου εξουσίας, μέσω ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συναινέσεων, που θα δεσμευθεί να υλοποιήσει ένα τολμηρό αναπτυξιακό πρόγραμμα αλλαγών και παραγωγικής ανασυγκρότησης».

Ο πέμπτος καταλύτης είναι η διάδοση των νέων κοινωνικών και παραγωγικών αξιών. Υπάρχει μια σαφής στροφή της κοινωνίας, και κυρίως της νέας γενιάς, προς τις οικονομικές και κοινωνικές αξίες που καθιστούν την οικονομία εύρωστη, δυναμική και παραγωγική και την κοινωνία συνεκτική και υπεύθυνη.