ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κερδισμένη η Ελλάδα από το νέο σχέδιο κατανομής ευρωπαϊκών πόρων, εκτιμά ο ΣΕΒ

Κερδισμένη η Ελλάδα από το νέο σχέδιο κατανομής ευρωπαϊκών πόρων, εκτιμά ο ΣΕΒ

Η αλλαγή της μεθοδολογίας για την κατανομή των πόρων της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027, μπορεί να ωφελήσει τη χώρα μας, που ήδη λαμβάνει μεγάλο μέρος των εσόδων της από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η αλλαγή της μεθοδολογίας, όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη διεύρυνση των κριτηρίων για την κατανομή των πόρων και τον συνυπολογισμό παραμέτρων όπως είναι η ανεργία, η κλιματική αλλαγή και η εισδοχή ή ένταξη μεταναστών.

Τα κριτήρια αυτά θα συνεκτιμώνται μαζί με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που θα συνεχίσει να είναι το βασικό κριτήριο με μειωμένη, ωστόσο, βαρύτητα και συγκεκριμένα στο 80%.

Οπως σημειώνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία, η πρόταση της Επιτροπής αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μεταφορά πόρων από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις χώρες του Νότου και δη στην Ελλάδα. Οι προτεινόμενες αυτές αλλαγές σηματοδοτούν, ιδανικά, για τη χώρα μας, η οποία είναι η 6η χώρα μεταξύ των 28 με τη μεγαλύτερη θετική συμβολή κοινοτικών κονδυλίων στο ΑΕΠ της, μια πιθανώς ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή προτείνει αυξήσεις σε σχέση με το πώς θα ήταν ο προϋπολογισμός 2014-2020 χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μείωση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής (-7%) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (-5%).

Η μεθοδολογία που προτείνει η Επιτροπή οδηγεί, επίσης, σε μετατόπιση των ευρωπαϊκών πόρων προς κονδύλια που σχετίζονται περισσότερο με δράσεις που συνεισφέρουν στη μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. έρευνα, εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ψηφιακή οικονομία και τις επενδύσεις σε υποδομές) και συνεπώς, σημειώνει ο ΣΕΒ, απαιτείται οργάνωση και αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Οι κοινοτικοί πόροι έχουν συμβάλει καθοριστικά στη μεταμόρφωση της Ελλάδας τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως σε ό,τι αφορά κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, το σύστημα διαχείρισής τους χειραγωγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις από πελατειακές σχέσεις, με αποτέλεσμα την κατεύθυνσή τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, κάτι που δεν πρέπει να ξανασυμβεί προειδοποιεί ο ΣΕΒ.

Το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό 1,14 τρισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) για την περίοδο 2021-2027 ή 1,28 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους τον πληθωρισμό. Αυτό ισοδυναμεί με το 1,11% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ε.Ε. των «27». Ο νέος προϋπολογισμός δομείται γύρω από 7 προτεραιότητες: 1) Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία με 187,41 δισ. ευρώ. 2) Συνοχή και αξίες με 442,4 δισ. ευρώ. 3) Φυσικοί πόροι και περιβάλλον με 378,9 δισ. ευρώ. 4) Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων με 34,9 δισ. ευρώ. 5) Ασφάλεια και άμυνα με 27,5 δισ. ευρώ. 6)

Οι γειτονικές χώρες και ο υπόλοιπος κόσμος με 123 δισ. ευρώ. 7) Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση με 85,3 δισ. ευρώ.