ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. με αύξηση εσόδων, «πάγωμα» των επενδύσεων

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. με αύξηση εσόδων, «πάγωμα» των επενδύσεων

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. ευρώ καταγράφει από το πρώτο τετράμηνο του έτους ο προϋπολογισμός (έναντι στόχου μόλις 374 εκατ. ευρώ) με ταυτόχρονη ωστόσο υποεκτέλεση δαπανών, κυρίως στον τομέα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και υπέρβαση των στόχων τόσο στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και σε αυτά του τακτικού. Τα στοιχεία αυτά, πάντως, δημοσιοποιούνται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής των θεσμών και δείχνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, ότι θα επιτευχθεί και φέτος ο στόχος που έχει τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποφευχθεί η εφαρμογή κατά ένα έτος νωρίτερα του μειωμένου αφορολόγητου ορίου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτος (ΓΛΚ), το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,515 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,205 δισ. ευρώ ή 8,4% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς τις εισροές από την Ε.Ε.) ανήλθαν σε 14,423 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 689 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι του στόχου. Η αύξηση αυτή οφείλεται και στις αυξημένες εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς τον Απρίλιο, εκτός από τις εταιρείες, κατέβαλαν τον σχετικό φόρο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλήρωσαν τον ΦΠΑ του πρώτο τριμήνου).

Υπερπλεόνασμα 2,33 δισ. με αύξηση εσόδων, «πάγωμα» των επενδύσεων-1

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,092 δισ., αυξημένα κατά 516 εκατ. έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται υποεκτέλεση ύψους 751 εκατ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου ανήλθαν στα 15,322 δισ. έναντι στόχου για ίδιο διάστημα 16,073 δισ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,819 δισ. και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 294 εκατ. Ταυτόχρονα, μειωμένες είναι και οι δαπάνες του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ.

Ο Απρίλιος

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού μόνο τον Απρίλιο ανήλθε στα 3,357 δισ., αυξημένο κατά 269 εκατ. σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, ενώ τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,325 δισ., αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 282 εκατ. Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 17 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ.). Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,618 δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 416 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,462 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 224 εκατ.