ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επέκταση εξωδικαστικού και για χρέη του 2017

Επέκταση εξωδικαστικού και για χρέη του 2017

Την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και των χρεών που έχουν δημιουργηθεί το 2017, ζητούν οι τράπεζες στο πλαίσιο των συζητήσεων που ξεκίνησαν με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών.

Σήμερα ο νόμος προβλέπει την ένταξη στην εξωδικαστική διαδικασία των χρεών που έχουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του 2016 και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και για τα χρέη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού, που αντιμετωπίζει άλλωστε πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περίπου 30.000 επιχειρήσεις που έχουν μπει έστω διερευνητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 5.500 έχουν πάρει εισιτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αλλά μόλις οι 850 έχουν συμπληρώσει την αίτηση.

Η πορεία των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και οι αλλαγές που συζητούνται για τον νόμο Κατσέλη, θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών των θεσμών με το υπουργείο Οικονομίας και τις τράπεζες σήμερα και αύριο.

Επέκταση εξωδικαστικού και για χρέη του 2017-1

Οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού είναι μέχρι σήμερα ελάχιστες –δεν ξεπερνούν τις 30– και σε μια προσπάθεια να υπάρξουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί ότι θα αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών, η πρόσκληση που θα απευθύνουν σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Η λίστα περιλαμβάνει 2.000 επιχειρήσεις που έχουν χρέη σε πάνω από δύο τράπεζες, από τις οποίες περίπου οι 1.000 θεωρείται ότι μπορούν άμεσα να ρυθμίσουν τα χρέη τους –εάν το επιθυμούν– μέσω της σχετικής διαδικασίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις με χρέη από 50.000 έως και 2 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν επιλεγεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει τη μείωση από 22 σε 10 των απαιτούμενων δικαιολογητικών που χρειάζονται σήμερα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο νόμος Κατσέλη

Στην περίπτωση του νόμου Κατσέλη το πρόβλημα είναι διαφορετικό, στον βαθμό που οι αιτήσεις που εκκρεμούν για τη ρύθμιση των οφειλών τους, ξεπερνούν σήμερα τις 150.000. Το πρόβλημα εστιάζεται στην αθρόα συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας, πολλές από τις οποίες έχουν κατατεθεί από πρόσωπα που δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου και θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους θεσμούς θα βρεθούν αλλαγές όπως η άρση του τραπεζικού απορρήτου για όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο, αλλά και βελτιώσεις στον νόμο προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα κατάχρησης των ευνοϊκών διατάξεων. Παράλληλα, οι τράπεζες προχωρούν σε πρωτοβουλία μαζικών ρυθμίσεων, καλώντας τους δανειολήπτες που έχουν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στον νόμο Κατσέλη, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εξωδικαστικά. Στις περιπτώσεις που η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη το δικαιολογεί, προτίθενται να προτείνουν γενναιόδωρα κουρέματα, που φθάνουν έως το 80% στις οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και έως 40% για τις οφειλές από στεγαστικά δάνεια.