ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε τα μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών

Πότε τα μπλοκάκια φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και όχι από το πρώτο ευρώ και θα απολαμβάνουν το αφορολόγητο όριο των 8.600 ευρώ υπό τη βασική προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Αυτό προκύπτει από την αναλυτική εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε μετά την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από μπλοκάκι.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας παρέχει υπηρεσίες σε κάποιες επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τις τρεις, μπορεί να απολαμβάνει το αφορολόγητο όριο.
Ταυτόχρονα, και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες σε περισσότερες από τρεις επιχειρήσεις, θα πρέπει το 75% του εισοδήματος από το μπλοκάκι συνολικά να προέρχεται από μία επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, προκειμένου να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και όχι από το πρώτο ευρώ.

Με τη σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ούτως ώστε ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μπλοκάκι και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων να φορολογηθούν με την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, είναι η επαγγελματική τους εγκατάσταση να είναι ίδια με την κατοικία τους.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι με την κλίμακα των μισθωτών (εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις) θα φορολογηθούν οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες επιστημόνων, καλλιτεχνών και γενικότερα υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την πνευματική δημιουργία.

Στην εγκύκλιο παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα, για την καλύτερη κατανόηση των διατάξεων: 

α) Εστω ότι φυσικό πρόσωπο συνάπτει με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.1.2017 μέχρι και 31.12.2017. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς έναρξη για τους πρώτους πέντε μήνες του 2017, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες του ιδίου έτους συνεχίζει να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες έχοντας πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2017.

Στην περίπτωση αυτή, μόνο οι αμοιβές για τους τελευταίους επτά μήνες του 2017 μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και όχι και οι αμοιβές για τους πρώτους πέντε μήνες του 2017.

β) Εστω ότι το φυσικό πρόσωπο του ανωτέρω παραδείγματος αποκτά μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2017 ευκαιριακό εισόδημα που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, πραγματοποιεί έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2017 και εν συνεχεία υπογράφει έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.7.2017 μέχρι και 31.12.2017. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, οι αμοιβές για τους τελευταίους έξι μήνες του 2017 μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών.