ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης από αγρότες

Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης από αγρότες

Με δύο τρόπους αποπληρωμής «κλείδωσε» η εξαγορά των φτηνότερων πλασματικών ετών ασφάλισης για τους αγρότες. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 190.000 και το κόστος για κάθε μήνα εξαγοράς πέφτει πλέον στα 82,05 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, η εξόφληση μπορεί να γίνει:

• Με εφάπαξ καταβολή των εισφορών, εντός 3μήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Η εφάπαξ πληρωμή παρέχει έκπτωση 2% για κάθε έτος αναγνώρισης.

• Σε έως και 120 δόσεις για 10 χρόνια, δηλαδή σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Για παράδειγμα, αν ο αγρότης αναγνωρίσει 1 έτος δικαιούται 12 δόσεις, αν αναγνωρίσει 3 έτη δικαιούται 36 δόσεις. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται όπως και οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με τόκο καθυστέρησης.

Η απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τη διάταξη του νόμου 4488 του περασμένου Σεπτεμβρίου, καθορίζοντας τη διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων ποσών. Για την αναγνώριση ο ασφαλισμένος αγρότης υποβάλλει σχετική αίτηση άπαξ πριν από τη συνταξιοδότησή του. Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι οφείλουν χρόνο ασφάλισης στον πρώην κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι περί τους 190.000 αγρότες. Το όφελος από το φτηνότερο κόστος εξαγοράς υπολογίζεται πως μπορεί να ξεπεράσει και τα 3.500 ευρώ στη 10ετία. Μέσω της εξαγοράς, οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να θεμελιώσουν νωρίτερα δικαίωμα, «κερδίζοντας» σε ακραίες περιπτώσεις έως και μια 10ετία ασφάλισης. Το παράθυρο της εξαγοράς ανοίγει και για τους εγγεγραμμένους μόνο στα μητρώα ασφαλισμένων του πρώην κλάδου πρόσθετης ασφάλισης.

Ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης ήταν σε λειτουργία μια 10ετία, από το 1988 έως 1997. Με πρόσφατη διάταξη ορίστηκε ως νέο κόστος «το 20% επί του 70% του κατώτατου βασικού μισθού». Αυτό σημαίνει πως για κάθε έτος εξαγοράς ο αγρότης πληρώνει πλέον 984,48 ευρώ (82,05 ευρώ τον μήνα), δηλαδή τη νέα κατώτατη αγροτική εισφορά. Σύμφωνα με το παλιό σύστημα το κόστος εξαγοράς ήταν εξαρτώμενο από τις αγροτικές και κρατικές εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.