ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία, ενισχύεται η μεσολάβηση

Περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία, ενισχύεται η μεσολάβηση

Την ενίσχυση της διαδικασίας μεσολάβησης με στόχο την αποτροπή της προσφυγής στη διαιτησία περιλαμβάνει η συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών, όπως καταγράφεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Παράλληλα, προβλέπεται η έκδοση εγκυκλίου με την οποία θα δημιουργηθεί ο νέος μηχανισμός εξακρίβωσης της αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συμβάσεων.

Στην πράξη, η νέα συμφωνία προβλέπει περιορισμούς στη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία με βασικό επιχείρημα την ενδυνάμωση του προηγούμενου σταδίου, της μεσολάβησης, και στόχο την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των δύο μερών, εργαζομένων και εργοδοτών, χωρίς την εμπλοκή του ΟΜΕΔ.

Κυβέρνηση και δανειστές παραδέχονται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στους θεσμούς της ελληνικής αγοράς εργασίας και στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, για να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Μάλιστα, η κυβέρνηση δεσμεύεται «να επιτύχει την καλύτερη πρακτική της Ε.Ε. σε όλα τα θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας και να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων», ώστε να εξισορροπήσει την ευελιξία και τη δικαιοσύνη για τους εργαζομένους και τους εργοδότες.

Προκειμένου να προωθηθεί και να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, η κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών, θα πρέπει να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα καθορίζει τη διοικητική διαδικασία αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των συμβάσεων που υπογράφονται σε κλαδικό επίπεδο. Ετσι, και παρότι με τη λήξη του μνημονίου θα επανέλθει η δυνατότητα επέκτασης μιας κλαδικής σύμβασης στο σύνολο του κλάδου, στην πράξη η επέκταση θα επιτυγχάνεται μόνο όταν διαπιστώνεται ότι οι εργοδότες που την υπογράφουν εκπροσωπούν το 51% των εργαζομένων στον κλάδο. Ο μηχανισμός έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης – πιστωτών και θα λειτουργεί –σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου– μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Ως προς τον ρόλο της διαιτησίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η συμφωνία προβλέπει την ψήφιση νόμου ο οποίος θα επαναφέρει τη διακριτική ευχέρεια του διαμεσολαβητή να υποβάλει πρόταση που θα επιτρέπει σε εργαζομένους και εργοδότες να επαναλάβουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις. Με τον ίδιο νόμο θα επιτραπεί η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία μόνο για το μέρος που έχει αποδεχθεί την πρόταση διαμεσολάβησης. Παράλληλα, θα παραταθεί η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΜΕΔ και θα επανεξεταστεί ο κατάλογος των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη στη διαιτητική απόφαση ώστε να προστεθεί σε αυτά και η αγοραστική δύναμη των μισθών. Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας, το υπουργείο Εργασίας θα λάβει σε συνεργασία με τον ΟΜΕΔ μέτρα που θα βελτιώνουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης μεσολαβητών και διαιτητών.  

Μεταξύ των συμφωνηθέντων περιλαμβάνεται, επίσης, η απλούστευση της εργατικής νομοθεσίας και η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.