ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαχαίρι στις συνταξιοδοτικές δαπάνες παρά την αύξηση συνταξιούχων

Μαχαίρι στις συνταξιοδοτικές δαπάνες παρά την αύξηση συνταξιούχων

Δραστική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και ανησυχητική γήρανση του ελληνικού πληθυσμού δείχνει η έκθεση της Κομισιόν για τη γήρανση του πληθυσμού, που πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια, βάσει των αναλογιστικών μελετών που υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κράτη-μέλη.

Μάλιστα, η έκθεση αποκαλύπτει ότι ενώ η χώρα μας γερνά επικίνδυνα, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακολουθεί αντίθετη πορεία με την πλειονότητα των κρατών-μελών, ως προς τη συρρίκνωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του 3ου μνημονίου.

Ετσι, από 17,3% του ΑΕΠ το 2016 μειώνεται σε 13,4% το 2020, πέφτει στο 12% το 2030, αλλά λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της μαζικής συνταξιοδότησης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων το 2040 αυξάνεται σε 12,9%. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται τις επόμενες 10ετίες, με αποτέλεσμα να φθάσει στο 10,6% του ΑΕΠ το 2070.

Η πορεία αυτή είναι αντίστοιχη με την πορεία των συντάξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως φαίνεται και στην έκθεση, που απέστειλε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή στην Κομισιόν, το ποσοστό αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ήτοι το ύψος της σύνταξης ως ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών του δικαιούχου, από 77% το 2016 μειώνεται σε 52% το 2020 και συνεχίζει την πτωτική του πορεία σε 51% το 2040 και τελικά μόλις 44% το 2070.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δημοσιονομική επίπτωση της γήρανσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πρόκληση σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, με ήδη εμφανείς επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών. Για τον λόγο αυτό, το συνολικό κόστος της γήρανσης (δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη, επιδόματα) αναμένεται να αυξηθεί στην Ε.Ε. κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 26,7% του ΑΕΠ μεταξύ 2016 και 2070. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση πως η Ελλάδα, μέσω των μνημονίων και της έντονης πίεσης των δανειστών, μαζί με άλλα 7 κράτη επιτυγχάνει μείωση της δαπάνης (μαζί με Κροατία, Γαλλία, Λετονία, Εσθονία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία). Στα υπόλοιπα κράτη παρατηρείται αύξηση, ακόμη και πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο συνολικός πληθυσμός στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί από 511 εκατομμύρια το 2016 σε 520 εκατομμύρια το 2070. Ωστόσο, ο πληθυσμός σε ηλικία 15 έως 64 ετών θα μειωθεί σημαντικά από 333 εκατομμύρια το 2016 σε 292 εκατομμύρια το 2070.

Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός μειώνεται, ενώ το προσδόκιμο ζωής  για τους άνδρες από 78,8 έτη το 2016 ανεβαίνει σε 79,6 το 2020, και συνεχίζει να αυξάνεται συνολικά 7,7 χρόνια, φθάνοντας τα 86,5 έτη το 2070. Για τις γυναίκες από 83,9 έτη το 2016 ανεβαίνει σε 84,5 το 2020, και συνεχίζει να αυξάνεται συνολικά 6,4 χρόνια, φθάνοντας τα 90,3 έτη το 2070. Αυτό, αυξάνει και το πραγματικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα, η έξοδος για πλήρη σύνταξη με 15 – 20 έτη ασφάλισης από το 67ο έτος ανεβαίνει έως το 69ο έτος μετά το 2021 και εκτινάσσεται στο 72ο έτος από το 2040 και μετά. Η σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης αυξάνεται στο 64ο έτος από το 2021 έως το 2030 και φτάνει στα 66 από το 2040 και μετά.

Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 15 έως 64 ετών) το 2016 ήταν 33,4 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 29,7 μονάδες, φθάνοντας, τελικά, στο 63,1. Ομως είναι τρομακτικό ότι από 59,2 το 2040 εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα 71 μέσα σε μόλις 10 χρόνια, το 2050.

Που σημαίνει ότι για κάθε 10 άτομα σε παραγωγική ηλικία, θα υπάρχουν τουλάχιστον 7 άτομα σε ηλικία άνω των 65 ετών.