ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή αύξηση καταθέσεων και λιγότερα δάνεια τον Απρίλιο

Μικρή αύξηση καταθέσεων και λιγότερα δάνεια τον Απρίλιο

Βαθαίνει το έλλειμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, καθώς ο ρυθμός της πιστωτικής συρρίκνωσης επανήλθε τον Απρίλιο με εντονότερο ρυθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στο -1,9% από -1% τον Μάρτιο και -0,9% τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα η ροή χρηματοδότησης εμφάνισε έλλειμμα κατά -1,2 δισ. ευρώ από θετική κατά 217 εκατ. ευρώ τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας την επάνοδο σε αρνητικό έδαφος. Να σημειωθεί ότι η αρνητική ροή χρηματοδότησης σημαίνει ότι τα δάνεια που αποπληρώθηκαν ήταν περισσότερα από αυτά που χορηγήθηκαν, αφού συνυπολογιστούν οι διαγραφές των δανείων και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων στις οποίες προχώρησαν οι ελληνικές τράπεζες. Ουσιαστικά οι λιγοστές νέες πιστώσεις που χορηγούν οι τράπεζες εξανεμίζονται υπό το βάρος των αυξημένων διαγραφών που πραγματοποιούν και των αποπληρωμών στις οποίες προχωρούν κυρίως οι επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των καταθέσεων που παρατηρείται είναι πενιχρή και δεν μπορεί να στηρίζει μια ουσιαστική πιστωτική επέκταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις στα τέλη Απριλίου αυξήθηκαν κατά 870 εκατ. ευρώ, στα 126,98 δισ. ευρώ από 126,01 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, αλλά η εμφανιζόμενη αύξηση είναι συγκυριακή και οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων στις τράπεζες που πραγματοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες στις αρχές κάθε νέου τριμήνου και όχι σε μια ουσιαστική ενίσχυση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπό το βάρος της αυξημένης φορολογίας που επωμίζονται τα νοικοκυριά, τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους αυξήθηκαν μόλις κατά 4 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου και τα υπόλοιπα που τα φυσικά πρόσωπα διατηρούν σε προθεσμιακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ταμιευτηρίου διαμορφώθηκαν στα 104,3 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν στα 22,6 δισ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων της ΤτΕ προκύπτει ότι ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τους βασικότερους κλάδους της οικονομίας τον Απρίλιο, όπως η «βιομηχανία» και οι «κατασκευές» ήταν αρνητικός κατά -2,4% και -1,7% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός χρηματοδότησης του «τουρισμού» ήταν οριακά θετικός κατά 1%, αλλά με πτωτική τάση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο «εμπόριο» ο ρυθμός χρηματοδότησης ήταν μηδενικός από 1% τον Μάρτιο. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισε ο ρυθμός χρηματοδότησης του τομέα «ηλεκτρισμός – ύδρευση» που υποχώρησε στο -12,6% από -2,8% τον αμέσως προηγούμενο μήνα, ενώ στο -7,5% υποχώρησε και ο ρυθμός χρηματοδότησης του κλάδου των «μεταφορών» από 18,1% τον Μάρτιο.

Το χρέος των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες μετά τις διαγραφές δανείων διαμορφώθηκε στα τέλη Απριλίου στα 179,1 δισ. ευρώ από 180,3 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Ο δανεισμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ και των ελευθέρων επαγγελματιών, των αγροτών και των ατομικών επιχειρήσεων στα 12,3 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, ο ρυθμός χρηματοδότησης σταθεροποιήθηκε σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στο -2,3% και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά -164 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές των νοικοκυριών από στεγαστικά δάνεια περιορίστηκαν τον Απρίλιο στα 57,9 δισ. ευρώ από 58,2 δισ. ευρώ και οι οφειλές από καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και δάνεια για αγορά αυτοκινήτου διαμορφώθηκαν στα 22,2 δισ. ευρώ.