ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένος ΕΝΦΙΑ για περίπου 950.000 ιδιοκτήτες

ayximenos-enfia-gia-peripoy-950-000-idioktites-2255703

Αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως και πάνω από 200 ευρώ θα κληθούν φέτος να πληρώσουν περίπου 950.000 ιδιοκτήτες.

Με βάση τις αλλαγές στις τιμές ζώνης αλλά και τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του φετινού ΕΝΦΙΑ προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές στον λογαριασμό του φόρου:

– Περίπου 48.961 φορολογούμενοι θα δουν αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
– Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ θα έχουν τα εκκαθαριστικά 160.001 φορολογουμένων
– Αύξηση από ένα έως 50 ευρώ θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709
– Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 των φυσικών προσώπων.
– Αμετάβλητα θα είναι για 3.995.181 ιδιοκτήτες
 

Η τροπολογία με τις αναπροσαρμογές στην βασική κλίμακα του ΕΝΦΙΑ και την αύξηση του αφορολογήτου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ, κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Στην τροπολογία ορίζεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον τα εκκαθαριστικά του φόρου εκδοθούν εντός του Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα (30.9.2018). Παράλληλα, συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, αυτοτελές τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις διατάξεις αυτές δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση τιμών ζώνης των χαμηλότερων φορολογικών ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Αναλυτικά οι νέες κλίμακες του βασικού ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου, είναι οι ακόλουθες:

Η νέα κλίμακα βασικού φόρου ΕΝΦΙΑ

Τιμή Ζώνης            Φορολογική  Ζώνη          Βασικός Φόρος

Ευρώ ανά τμ                                                       Ευρώ ανά τμ

0-550                                    1                                          2                                   

551- 750                              2                                        2 ,80

751-1050                             3                                        2,90

1051-1500                           4                                        3,70

1501- 2000                          5                                        4,50

2001- 2500                          6                                          6

2051 -3000                          7                                        7,60

3001 – 3500                         8                                        9,20

3501- 4000                          9                                        9,50

4001- 4500                         10                                     11,10

4501- 5000                         11                                     11,30

5001 και άνω                     12                                       13

Η νέα κλίμακα του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ

Κλιμάκιο (σε ευρώ)                 Συντελεστής

0,01 -250.000                                   0%

250.000,01-300.000                      0,15%

300.000,01-400.000                      0,30%

400.000,01- 500.000                     0,50%

500.000,01-600.000                      0,60%

600.000,01-700.000                      0,80%

700.000,01 – 800.000                    0,90%

800.000,01-900.000                        1%

900.000,01-1.000.000                   1,05%

1.000.000,01- 2.000.000               1,10%

Υπερβάλλον                                   1,15%

 
Συνολικά περίπου 946.671 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν φέτος να πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως και πάνω από 200 ευρώ, καθώς επί συνόλου 10.216 περιοχών:
 
-Καταγράφονται αυξήσεις σε 3.792
 
-Μειώσεις σε 2.122 ενώ 
 
-4.302 περιοχές παραμένουν σταθερές