ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλά, στο 21,2%, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο

Υψηλά, στο 21,2%, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο

Σταθερό, σε πολύ υψηλά επίπεδα, παραμένει το ποσοστό ανεργίας της χώρας μας, καθώς, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν 21,2%, αμετάβλητο σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2017.

Σε σχέση βέβαια με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, που ήταν 23,3%, καταγράφεται σημαντική μείωση.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν παράλληλα μείωση της απασχόλησης κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Εάν η σύγκριση γίνει με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση καταγράφει άνοδο 1,8%. Αντίστοιχα και ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Και σε τριμηνιαία βάση, η ανεργία αποδεικνύεται… γυναικεία υπόθεση, με το ποσοστό στις γυναίκες να φθάνει το 26,2%. Σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων πλήττει κυρίως άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών, καθώς το ποσοστό εκτινάσσεται σε 55,2%. Στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας (28,1%), ενώ σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης «πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει λίγες τάξεις του Δημοτικού (43,8%).

Αντίστροφα το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες (59,8%), στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών (87,8%), στο νότιο Αιγαίο (55,5%), στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (75,9%) και στα άτομα ξένης υπηκοότητας (66,4%).

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2018, οι απασχολούμενοι στην πλειονότητά τους εργάζονται ως μισθωτοί (65,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι 9,6%, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 6,1% απασχολείται σε προσωρινές εργασίες. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές (22,9%) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (19,6%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (43,7%) δηλώνει ότι το α΄ τρίμηνο του 2018 εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό (25,6%) που δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή και περισσότερες ώρες.

Δραματικά είναι τα στοιχεία ως προς τον χρόνο που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας οι άνεργοι, καθώς δείχνουν πως το 68,4% αναζητεί εργασία επί ένα έτος ή και περισσότερο. Το 92,1% των ανέργων αναζητεί εργασία πλήρους απασχόλησης. Επίσης, το 22,5% των ανέργων δήλωσε ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, ενώ μόλις το 13,2% των ανέργων έλαβε κάποιο επίδομα ή βοήθημα από τον οργανισμό.