ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η υστέρηση των εσόδων τον Μάιο «ροκάνισε» το πρωτογενές πλεόνασμα

Η υστέρηση των εσόδων τον Μάιο «ροκάνισε» το πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,539 δισ. ευρώ καταγράφεται στα προσωρινά στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου, μειωμένο κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πλεόνασμα που είχε δημοσιοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους (2,33 δισ. ευρώ).

Ο περιορισμός του πλεονάσματος έγκειται κυρίως στη μείωση των εσόδων κατά 300 εκατ. ευρώ τον Μάιο, αλλά και στο γεγονός ότι το Δημόσιο ξεκίνησε να αποδίδει τους πόρους που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για τους φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα οι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, οι εισροές από την Ε.Ε., καθώς και οι μη φορολογικές εισπράξεις είχαν δημιουργήσει στα τέλη Απριλίου υπερπλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων στα νοσοκομεία.

Πλέον η κατάσταση αυτή αλλάζει, αλλά δεν φαίνεται να απειλείται προς το παρόν ο στόχος για δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 1.539 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 180 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,43 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 848 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς τα έσοδα του ΠΔΕ) ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

2. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,909 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

3. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,120 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 460 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

4. Μόνο τον Μάιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2,968 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2,941 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 253 εκατ. ευρώ.

5. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου ανήλθαν στα 19,235 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ.

6. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ και παρουσιάζουν για έναν ακόμη μήνα μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

7. Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,913 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,623 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ.