ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χτίζουν «μαξιλάρι» ασφαλείας μέσω ρέπος

chtizoyn-maxilari-asfaleias-meso-repos-2259433

«Μαξιλάρι» ασφαλείας μέσω των ρέπος χτίζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου από φορείς της γενικής κυβέρνησης (ρέπος) στο πρώτο τρίμηνο του έτους είχε σκαρφαλώσει στα 22,5 δισ. ευρώ, έναντι 14,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2017.

Δηλαδή, μέσα σε διάστημα τριών μηνών χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια των Ταμείων και των Οργανισμών του Δημοσίου ύψους 7,6 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διογκωθεί και το χρέος κατά 15 δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 343,7 δισ. ευρώ, περίπου όσο προβλεπόταν να κλείσει στο τέλος του χρόνου, από 328,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017. Πάντως, η τακτική των ρέπος στραγγίζει την ελληνική οικονομία από ρευστότητα, συμβάλλοντας στην υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αντλήσει ακόμα 7 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα των Ταμείων. Πλέον, οι Οργανισμοί του Δημοσίου είναι αναγκασμένοι να καταθέσουν το σύνολο των διαθεσίμων που έχουν στις εμπορικές τράπεζες στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί εάν χρειαστεί να ενισχύσει το «μαξιλάρι» ασφαλείας, καθώς δύναται να κάνει χρήση των 7 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια των Ταμείων και των Οργανισμών.

Από το ίδιο δελτίο προκύπτει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου είχαν αισίως φτάσει τα 12,3 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, από μόλις 934,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017. Στο δελτίο καταγράφεται και ο «διακριτός λογαριασμός εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους», ο οποίος διέθετε στο τέλος Μαρτίου 3,5 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Το «μαξιλάρι» ασφαλείας αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω με τμήμα της τελευταίας δόσης του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), θα φτάσει συνολικά τα 24,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα ταμειακά αποθέματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούν σε σπατάλες και παροχές, ενώ δεν αποκλείεται ότι τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό εάν αυτό κριθεί σκόπιμο από τους δανειστές. Σύμφωνα με την πρόταση, το ποσό των 15 δισ. ευρώ μπορεί να δοθεί σε διαφορετικές εκταμιεύσεις. Από τα 15 δισ. ευρώ, τα 5,5 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους, ενδεχομένως για την αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ και τα 9,5 δισ. ευρώ θα τοποθετηθούν σε ειδικό λογαριασμό για έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον δεν μπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης προς τους δανειστές.