ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόσυρση διατάξεων του σχεδίου νόμου για εργολαβίες ζητεί ο ΣΕΒ

2--159

Την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις εργολαβίες – υπεργολαβίες ζητεί ο ΣΕΒ, χαρακτηρίζοντάς τις άτοπες και επικίνδυνες.

Εκτιμά μάλιστα ότι αυξάνουν το κόστος κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης κατά 8.400 ευρώ τον χρόνο, σε μια περίοδο ακραίας υπερφορολόγησης, όπου το ζητούμενο –κατά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό– είναι η ελάφρυνσή τους. Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που δημιουργούν σύγχυση στις επιχειρήσεις, αυξάνουν το διοικητικό βάρος και το μισθολογικό τους κόστος και δυσχεραίνουν τη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ειδικά όσον αφορά το άρθρο 9 για τις εργολαβίες, επισημαίνει ότι η νομική ασάφεια που διέπει τις διατάξεις στη διατύπωσή τους, ειδικότερα ως προς τη διάκριση μεταξύ εργολαβίας και προμήθειας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί, κατά τον νομοθέτη, κάθε σύμβαση έργου μεταξύ επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Να σημειωθεί ότι στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου, προβλέπεται η «εις ολόκληρον και αλληλεγγύως ευθύνη» κάθε εταιρείας που υπογράφει μια σύμβαση έργου με τον εργολάβο ή ακόμη και τον υπεργολάβο, σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζομένους.

Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει τη διαδικασία πολυδαίδαλη, χρονοβόρα και υψηλού διαχειριστικού κόστους, ενώ σημειώνει πως οι εταιρείες πρέπει να διαχειριστούν στοιχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των μισθωτών του εργολάβου και των υπεργολάβων του (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, λογαριασμό τράπεζας, ύψος μισθού κ.λπ.) για αριθμό ατόμων που ενδεχομένως είναι μεγαλύτερος από το ίδιο το προσωπικό του. Μάλιστα, εκτιμά το μέσο ετησιοποιημένο κόστος (αμοιβές μόνον) για κάποιο στέλεχος που πρέπει να παρακολουθεί τα στοιχεία αυτά σε περίπου 8.400 ευρώ για κάθε επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η μοναδική αλλαγή που προχώρησε το υπουργείο Εργασίας, μετά τη διαδικασία διαβούλευσης, ήταν να εξαιρέσει τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.

Απαντώντας στον ΣΕΒ, το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι η επιβολή κανόνων στο καθεστώς των εργολαβιών και των υπεργολαβιών είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και εκτιμά πως η στάση του ΣΕΒ, ουσιαστικά, δηλώνει την αντίθεσή του στην επιβολή αυτών των κανόνων.

Ανταπαντώντας, ο σύνδεσμος σημειώνει πως όσα αναφέρει το υπουργείο «αποτελούν, δυστυχώς, συνθήματα και όχι επιχειρήματα επί των συγκεκριμένων προβλημάτων» που έθεσε. «Θα επανέλθουμε όμως στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας την επόμενη εβδομάδα με αναλυτικά παραδείγματα ως προς τις σοβαρές στρεβλώσεις που το εν λόγω νομοσχέδιο θα επιφέρει στην αγορά με την ψήφισή του. Μέχρι τότε ας μας απαντήσει το υπουργείο Εργασίας: Πρώτον, γιατί εξαιρεί το Δημόσιο από αυτό το “καλό” σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εισηγείται στη Βουλή; Και δεύτερον, πότε θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η αποτυχημένη απόπειρα διαχείρισης των υπερωριών, που ψήφισε πριν από ένα χρόνο;

«Δυστυχώς, η προχειρότητα στη νομοθέτηση ακυρώνει τελικά τον στόχο του υπουργείου για προστασία των εργαζομένων, ενώ δημιουργεί πρόσθετα βάρη και προβλήματα στις επιχειρήσεις», καταλήγει ο ΣΕΒ.