ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγισμός προσφορών από εταιρείες πώλησης ρεύματος

Καταιγισμός προσφορών από εταιρείες πώλησης ρεύματος

Στο κυνήγι του καταναλωτή-πελάτη έχουν αποδυθεί οι εταιρείες λιανικής πώλησης ρεύματος, με επιθετικές προωθητικές ενέργειες που συχνά εκνευρίζουν και τις περισσότερες φορές προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές, αφού προσπαθούν να πουλήσουν σύνθετα πακέτα μέσω τηλεφώνου. Αν και ο μέσος καταναλωτής εξοικειώνεται ολοένα και περισσότερο με την ιδέα ότι μπορεί να προμηθευτεί το ρεύμα που καταναλώνει όχι αποκλειστικά από τη ΔΕΗ, και μπαίνει στη διαδικασία της αναζήτησης εναλλακτικού παρόχου για να μειώσει τη σχετική δαπάνη, ο καταιγισμός των διαφημιστικών μηνυμάτων που συνοδεύεται, συνήθως, και από ευρεία γκάμα προωθητικών ενεργειών δεν αποτελεί τον καλύτερο σύμβουλο, διότι δημιουργεί σύγχυση και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε λάθος επιλογές. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές στις πιεστικές προτάσεις που δέχονται τηλεφωνικά από τις εταιρείες στις οποίες οι προμηθευτές ρεύματος έχουν αναθέσει την προώθηση του προϊόντος τους έναντι αμοιβής που συνδέεται με την οριστική μετακίνηση του πελάτη από άλλον πάροχο. Δεν είναι εύκολο για τον μέσο καταναλωτή να συγκρίνει μέσω τηλεφώνου τις εκπτώσεις που του προτείνονται από κάποιον εναλλακτικό πάροχο σε σχέση με τον λογαριασμό της ΔΕΗ, στις οποίες μάλιστα σκοπίμως τις περισσότερες φορές δεν διευκρινίζεται ότι αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, που αντιπροσωπεύει, συνήθως, το ένα τρίτο του συνολικού ποσού που πληρώνει για ρεύμα, αφού τα άλλα δύο τρίτα αντιστοιχούν σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις (δίκτυα, ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ κ.λπ.), φόρους και τέλη, που είναι κοινά για όλους τους παρόχους. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που αυτό γίνεται σαφές στον καταναλωτή, δεν είναι εύκολο να συγκρίνει την προσφερόμενη έκπτωση, λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων τιμολόγησης που ακολουθούν οι προμηθευτές. Την προσοχή των καταναλωτών στις προτάσεις που δέχονται για αλλαγή παρόχου έχει επιστήσει πολλές φορές η ΡΑΕ, καθώς από την παρακολούθηση της αγοράς έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα οφέλη για τον καταναλωτή από την αλλαγή παρόχου είναι υπαρκτά και σημαντικά, σε άλλες πιο περιορισμένα απ’ ό,τι διαφαίνεται με μια πρώτη ανάγνωση, καθώς επίσης και ότι δεν είναι σπάνιες οι συνθήκες που η αλλαγή προμηθευτή μπορεί να επιφέρει επιβαρύνσεις.

Στην αναζήτηση εναλλακτικού προμηθευτή, οι καταναλωτές, σύμφωνα με την κ. Νεκταρία Καρακατσάνη από τη ΡΑΕ, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τρία βασικά βήματα:

1. Να μην εντυπωσιάζονται από τα ποσοστά των εκπτώσεων. Οι διατυπώσεις που συνοδεύουν την περιγραφή των προϊόντων ηλεκτρισμού καλλιεργούν συχνά στους καταναλωτές μια ισχυρή θετική αίσθηση, δίνοντας έμφαση σε κάποια ποσοστά εκπτώσεων που είναι αξιοσημείωτα. Χρειάζεται, ωστόσο, περαιτέρω σκέψη και επεξεργασία, προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς αφορά η προτεινόμενη έκπτωση, με ποιον τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα παρέχεται, καθώς και ποια τιμολογιακή πολιτική ισχύει για το υπόλοιπο διάστημα του συμβολαίου.

2. Ο καταναλωτής θα πρέπει πριν προχωρήσει σε αλλαγή παρόχου να ξέρει το δικό του προφίλ. Θα πρέπει να εξοικειωθεί με τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσής του αλλά και γενικότερα με τη δομή του λογαριασμού ρεύματος, για να μπορέσει να αξιολογήσει καλύτερα τα ποικίλα προϊόντα και να καταλήξει σε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ιδιαιτερότητες.

Σημαντικές παράμετροι που πρέπει να γνωρίζει είναι η ετήσια κατανάλωσή του (βασισμένη σε λογαριασμούς πρόσφατων ετών αλλά και στην εκτίμηση των αναγκών τους για το προσεχές μέλλον), η κατανόηση της εποχικότητας της κατανάλωσης (όπως το εύρος διακύμανσης μεταξύ χειμερινών και θερινών μηνών, ιδίως αν υπερβαίνουν τις 2.000 KWh για κάποιο τετράμηνο, λόγω αναγκών θέρμανσης ή κλιματισμού), αν διαθέτουν νυχτερινό τιμολόγιο και ποια είναι η ισχύς της παροχής τους (μονοφασική ή τριφασική).

3. Να υπολογίζουν το ετήσιο όφελος. Ο ασφαλέστερος δείκτης για τη σύγκριση εναλλακτικών παρόχων είναι το όφελος που προκύπτει σε ετήσια βάση στο ύψος του δικού σας λογαριασμού ρεύματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, διαπιστώνεται ότι η ουσιαστική έκπτωση που προκύπτει στο σύνολο του λογαριασμού και για όλο το διάστημα της σύμβασης είναι αισθητά μικρότερη από το ποσοστό που αποτελεί τη βασική αναφορά στην προώθηση του προϊόντος. Επιπροσθέτως, μπορεί να έχουν διαφοροποιηθεί στοιχεία (όπως η συχνότητα εφαρμογής της πάγιας χρέωσης ή η προσθήκη μιας ρήτρας, που δύναται να προκαλέσει πρόσθετες χρεώσεις), τα οποία απορροφούν τμήμα της έκπτωσης που τονίζεται κατά την παρουσίαση ενός ενεργειακού προϊόντος. Αν η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας, ενδέχεται το όφελος να είναι ισχυρό κατά το πρώτο έτος και να περιορίζεται αρκετά εν συνεχεία. Επιπλέον, στην περίπτωση νυχτερινού τιμολογίου, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διαδικασία της σύγκρισης προϊόντων, ώστε να εισαχθεί η ημερήσια και η νυχτερινή κατανάλωση στους επιμέρους υπολογισμούς.