ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εκκαθάριση των δηλώσεων οδήγησε σε μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Η εκκαθάριση των δηλώσεων οδήγησε σε μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης φαίνεται να επέφερε τον περασμένο μήνα η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που συνέβαλε εν μέρει και στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούνιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει στη μηνιαία έρευνά του για τη βιομηχανία ο ΙΟΒΕ, παρά τη μικρή βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στον βιομηχανικό κλάδο σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά και με τον προηγούμενο μήνα, το σύνολο του δείκτη οικονομικού κλίματος παρουσιάζει επιδείνωση. Η εξέλιξη μάλιστα αυτή, συνεχίζει η έρευνα, προκύπτει από την κάμψη των επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος της έρευνας διεξήχθη πριν από τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα. Για αυτό τον λόγο, η όποια επίδραση αυτών των αποφάσεων στις προσδοκίες των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών δεν μπορεί να αποτυπωθεί με σαφήνεια αυτό τον μήνα.

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη προσδοκιών στη βιομηχανία, αυτός διαμορφώνεται τον Ιούνιο οριακά υψηλότερα έναντι του Μαΐου στις 103,1 μονάδες από 101,7, ενώ κινείται το ίδιο ανοδικά και σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 97 μονάδες. Επιπλέον, ο δείκτης προσδοκιών στη βιομηχανία παρουσιάζει προβάδισμα σε σύγκριση με τον γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, ο οποίος εάν και δεν αποκλίνει σημαντικά από τον πρώτο, εντούτοις κινείται λίγο πιο πάνω από τις 90 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της βιομηχανίας, λόγω της εξωστρέφειάς του, επηρεάζεται άμεσα σε επίπεδο προσδοκιών από την επιβολή δασμών και τη γενικότερη πολιτική προστατευτισμού που έχει αρχίσει να εξαγγέλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι εξαγωγές, σύμφωνα με την έρευνα, εξακολουθούν να στηρίζουν την εγχώρια μεταποίηση καθώς ήδη εκείνες των βιομηχανικών προϊόντων (χωρίς τα καύσιμα) για τον Απρίλιο σημειώνουν αύξηση 11,6% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.