ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 34,7% αυξήθηκαν τα τουριστικά έσοδα τον Μάιο

Κατά 34,7% αυξήθηκαν  τα τουριστικά έσοδα τον Μάιο

Πλεόνασμα ύψους 192 εκατ. κατέγραψε το ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο 2018 έναντι ελλείμματος 658,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, χάρη στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ, οι τουριστικές εισπράξεις τον Μάιο 2018 αυξήθηκαν κατά 34,7%, στο 1,475 δισ. από 1,095 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Τον Μάιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 127 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ. Τόσο το ισοζύγιο καυσίμων όσο και εκείνο των αγαθών χωρίς καύσιμα βελτιώθηκαν, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εισαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4%, σε σταθερές τιμές, αλλά οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 8,2%, δεδομένου ότι περιορίστηκε ο όγκος των εξαγωγών καυσίμων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 356 εκατ. ευρώ, η οποία όπως εξηγεί η ΤτΕ οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 23,6% τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2017 και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 34,7%. Το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε μικρότερη βελτίωση, αποκλειστικά λόγω της ανόδου κατά 14% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές. Τέλος, τον Μάιο του 2018 σημαντική βελτίωση σημείωσαν και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,0 δισ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017, καθώς η άνοδος των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα. Γενικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι οι εισαγωγές, αλλά οι εισαγωγές ως απόλυτο μέγεθος αυξήθηκαν περισσότερο.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, κυρίως μετά την πολύ ευνοϊκή εξέλιξη του ταξιδιωτικού ισοζυγίου τον Μάιο, εμφανίζεται αυξημένο στο πρώτο πεντάμηνο του 2018 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι αντίστοιχες εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 16,8% και 21,7%, αντίστοιχα.