Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μέτρα στήριξης για τις εταιρείες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μέτρα στήριξης για τις εταιρείες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

1' 44" χρόνος ανάγνωσης

Τη λήψη μέτρων με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ζητεί η ΓΣΕΒΕΕ, με επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών και την περιφερειάρχη Αττικής. Μεταξύ άλλων προτείνει:

• Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις (one stop emergency shop) για την καταγραφή των επιχειρήσεων που επηρεάζονται και τη συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα και να λειτουργεί σε έκτακτες περιστάσεις σε όλη την επικράτεια.

• Πλήρη αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί.

• Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τις τρέχουσες τιμές.

• Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, απαλλαγή (και όχι μόνο αναστολή) από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.

• Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος.

• Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.

• Απομείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

• Παροχή δυνατότητας υπαγωγής σε ρύθμιση για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προτείνεται η μετάθεση της ρύθμισης και το «πάγωμα» καταβολής για 6 μήνες.

• Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών. Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κ.ο.κ.).

• Αναστολή αναγγελίας στον «Τειρεσία» για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.

• Ειδική ρύθμιση – παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές.

• Αμεση καταβολή των ποσών που προκύπτουν από ιδιωτική ασφάλιση κτιρίων και αγαθών.

• Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

• Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών.

• Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί (βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).