Υπερπλεόνασμα με περικοπές επενδύσεων και κοινωνικών δαπανών

Υπερπλεόνασμα με περικοπές επενδύσεων και κοινωνικών δαπανών

2' 38" χρόνος ανάγνωσης

Ανησυχία προκαλεί η πορεία των φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα οποία καταγράφουν μικρή μείωση της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για το συγκεκριμένο διάστημα. Η συγκράτηση των δαπανών κυρίως στα νοσοκομεία και στην κοινωνική προστασία και η υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δημιουργούν συνδυαστικά μια ωραιοποιημένη εικόνα στον προϋπολογισμό, ο οποίος εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 635 εκατ. ευρώ έναντι 1,93 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ωστόσο, ο στόχος για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου ήταν ο προϋπολογισμός να παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα 465 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εάν εκτελούνταν κανονικά το ΠΔΕ, ο προϋπολογισμός θα παρουσίαζε πρωτογενές έλλειμμα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο καθώς πάση θυσία το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, διαφορετικά είναι ορατός ο κίνδυνος να μην τεθούν σε ισχύ τα αντίμετρα.

Τα σχέδια της κυβέρνησης

Επίσης, η πτώση των εσόδων που καταγράφεται ενδεχομένως να «χαλάσει» τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για διανομή μερίσματος από το υπερπλεόνασμα, που υπολογίζει να φθάσει το 3,8% του ΑΕΠ. Πάντως τα στοιχεία που θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του προϋπολογισμού είναι αυτά του Ιουλίου καθώς οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,978 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 150 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα πάντως παρουσιάζουν υστέρηση 25 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 211 εκατ. ή 6,1%, λόγω του γεγονότος ότι o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) απέδωσε οφειλόμενο ποσό από παρακρατούμενο φόρο μισθών και συντάξεων στις αρχές Ιουλίου, αντί για τον Ιούνιο που είχε αρχικώς προβλεφθεί.

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 138 εκατ. ή 60,2%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 3,7%.

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

2. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.229 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.152 εκατ. ευρώ).

Στη μέγγενη οι δαπάνες

3. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 ανήλθαν στα 24,278 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25,078 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,321 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 122 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, κατά 165 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,042 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,880 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

4. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 956 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 679 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.248 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.