ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη το 50% των τουριστικών εσόδων το 2017

plaka-toyris

Eνα στα τέσσερα ευρώ που αφήνουν οι ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα πάει στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αν σ’ αυτά προστεθεί και η Κρήτη, τότε περίπου το 50% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης πραγματοποιείται σε δύο ντουζίνες νησιά της χώρας.

Αυτό δείχνει η στατιστική επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙνΣΕΤΕ) στα στοιχεία που έδωσε για το 2017 η Τράπεζα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΙνΣΕΤΕ, πέρυσι οι ξένοι τουρίστες άφησαν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου 3,65 δισ. ευρώ και στην Κρήτη 3,26 δισ. ευρώ. Στις δύο αυτές περιφέρειες πέρυσι πραγματοποιήθηκε το 48,6% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης, δεδομένου ότι στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 14,2 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουριστική δαπάνη στην Αττική μόλις που ξεπέρασε τα 2,0 δισ. ευρώ.

Αντίστροφα, τις λιγότερες επισκέψεις, διανυκτερεύσεις και δαπάνες πραγματοποίησαν πέρυσι ξένοι τουρίστες στη Δυτ. Μακεδονία. Η τελευταία το 2017 είχε τουριστικά έσοδα 45 εκατ. ευρώ ή μόλις το 0,3% του συνόλου της τουριστικής δαπάνης. Οι περισσότερες όμως επισκέψεις ξένων τουριστών γίνονται στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό εξηγείται από την εγγύτητα πολλών βαλκανικών χωρών και τις συχνές επισκέψεις που πραγματοποιούν οι κάτοικοι όμορων κρατών (ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Τουρκία κ.λπ.), τόσο στη συμπρωτεύουσά μας, όσο και κυρίως στη Χαλκιδική, που θεωρείται σημαντικός τουριστικός προορισμός. Σύμφωνα με το ΙνΣΕΤΕ, η Κεντρική Μακεδονία πέρυσι δέχθηκε το 13% των συνολικών εισπράξεων, το 19,4% των συνολικών διανυκτερεύσεων και το 23,4% των επισκέψεων. Δεύτερη περιφέρεια με βάση τον αριθμό επισκέψεων ξένων τουριστών αναδείχθηκε το Νότιο Αιγαίο, που δέχθηκε το 19% των συνολικών επισκέψεων.

Κάθε τουρίστας που επισκέφθηκε πέρυσι τη χώρα μας είχε κατά μέσον όρο 6,8 διανυκτερεύσεις και ξόδεψε 458 ευρώ ή 68 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η μέση διάρκεια παραμονής του ήταν αυξημένη οριακά (+0,8%) από το 2016, ενώ η δαπάνη του ήταν σχετικά αυξημένη (+1,9%) δεδομένου ότι υπήρξε και αύξηση της δαπάνης ανά διακυκτέρευση (+1,1%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις διανυκτερεύσεις και στις δαπάνες ξένων τουριστών σημειώνονται κατά σειρά σε Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και Αττική. Στην Πελοπόννησο η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε κατά 10,2%, η μέση διάρκεια παραμονής κατά 5,5% και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά 4,9%. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκτιμάται ότι συμβάλλει καθοριστικά το Costa Navarino, που έχει καταστήσει την Καλαμάτα διεθνή πλέον προορισμό.

Αντίθετα, η Κεντρική Μακεδονία είναι η περιοχή που σημείωσε κάμψη και στους τρεις συγκεκριμένους δείκτες, από 1,5% έως 3,4%. Οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας ήταν Γερμανοί (3,7 εκατ.), οι οποίοι πραγματοποίησαν 4,09 εκατ. επισκέψεις. Καθένας από αυτούς ξόδεψε σε κάθε επίσκεψή του 624 ευρώ ή περίπου 68 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Τα ποσά αυτά είναι κοντά ή πάνω από τον μέσο όρο της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γερμανοί βρίσκονται στο top-3 των ξένων επισκεπτών σε οκτώ περιφέρειες της χώρας, ενώ ο βασικός τους προορισμός είναι η Κρήτη (31,7% των επισκέψεων), τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου (22,3%) και η Κ. Μακεδονία (19,2%). Επίσης οι Γερμανοί τουρίστες έρχονται για πολλές ημέρες στη χώρα μας, αφού η μέση διάρκεια της κάθε επίσκεψης ανέρχεται σε 9,2 ημέρες. Πάντως, η μέση διάρκεια της επίσκεψης είναι μειωμένη σε σχέση με το 2016.

Η δεύτερη εθνικότητα επισκεπτών της χώρα μας είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι προτιμούν συνήθως τα Ιόνια Νησιά (27,9% των επισκέψεων), το Ν. Αιγαίο (22%) και την Κρήτη (21,9%). Ακολουθούν οι Γάλλοι, με πρώτη προτίμηση το Ν. Αιγαίο (32,3%), την Κρήτη (31,3%) και την Αττική (20,3%).