ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εννέα προγράμματα απασχόλησης βγάζει από το συρτάρι το υπ. Εργασίας

09s8anerg

Εννέα νέα προγράμματα για την απασχόληση 56.300 ανέργων αναμένεται να ενεργοποιήσει μέχρι το τέλος του 2018 το υπουργείο Εργασίας, καθώς διαπιστώνεται αξιοσημείωτη στασιμότητα στον ρυθμό ανάσχεσης της ανεργίας. Κάτι που καταγράφεται και στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου επισημαίνεται πως, παρότι οι οικονομικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η εικόνα της ανεργίας –που δεν μειώθηκε– είναι «λιγότερο ευνοϊκή». Στο… συρτάρι του υπουργείου Εργασίας παραμένουν εννέα προγράμματα σχεδιασμένα για την καταπολέμηση συγκεκριμένων φαινομένων, όπως, για παράδειγμα, το brain drain, αλλά και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γεωγραφικής περιφέρειας, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες, με στόχο, έως το τέλος του έτους, το ποσοστό ανεργίας να «σπάσει» το φράγμα του 20%. Αναλυτικά, τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ αφορούν:

1. Παρέμβαση ένταξης στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών, σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό, στον τεχνολογικό, καθώς και στους κλάδους πληροφορικής και επικοινωνιών. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, συμβουλευτική υποστήριξη, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

2. Κατάρτιση και πιστοποίηση 10.000 ανέργων ηλικίας 29-64 ετών σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, συμβουλευτική υποστήριξη, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

3. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 15.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους. Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 10.000 νέους ανέργους και έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αναμένεται η δεύτερη φάση με άλλους 5.000, κατά κύριο λόγο πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου να απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, του ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

4. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 6.000 ανέργους ηλικίας έως 35 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταποιητικές/βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει κατάρτιση των πτυχιούχων ανωτάτων ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και στη συνέχεια επιδοτούμενη πρόσληψή τους σε μεταποιητικές/βιομηχανικές επιχειρήσεις.

5. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 4.500 αποφοίτους λυκείου έως 29 ετών. Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών για απασχόληση σε περίπου 10 επαγγελματικές ειδικότητες (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών). Η διάρκειά του μπορεί να φθάνει και τους 14 μήνες, ενώ το ύψος επιχορήγησης θα ξεκινά από 360 ευρώ τον μήνα για κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

6. Επιδότηση 2.500 ανέργων για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

7. Επαγγελματική κατάρτιση και επιδοτούμενη πρόσληψη 4.000 ανέργων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και στο εξαγωγικό εμπόριο.

8. Δράσεις κατάρτισης για 2.000 άτομα με αναπηρία. Η επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ (μηνιαίως) για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση.

9. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2.300 ανέργων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για οκτώ μήνες.