ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Ο τουρισμός θέλει συνέργειες και όχι αντιπαλότητες

tourismos-athens

Τ​​ον τελευταίο καιρό εξελίσσεται μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου και σε όσους δραστηριοποιούνται προωθώντας κάποιο ακίνητο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Η αντιπαράθεση θεωρώ ότι είναι αδιέξοδη, καθώς οι δύο λειτουργίες είναι συμπληρωματικές.

Κατ’ αρχάς το φαινόμενο ενοικίασης χώρων με τη μέθοδο Airbnb είναι παγκόσμιο και δεν ανακόπτεται με τη δαιμονοποίησή του.

Από την άλλη, οι υφιστάμενες υποδομές του ξενοδοχειακού τομέα δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον σημερινό όγκο επισκεπτών της χώρας, πολύ περισσότερο δε χωρίς επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το βασικό όμως είναι να αυξάνεται η πίτα ώστε το κομμάτι που αναλογεί στον καθένα να αυξάνεται επίσης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το ότι περισσότεροι επισκέπτες της χώρας θα λειτουργήσουν ως διαφημιστές της είναι εύλογο πως θα πολλαπλασιάσει την προβολή του τουριστικού προϊόντος μας προς όφελος και του ξενοδοχειακού κλάδου.

Η λογική που αναπτύσσεται από πλατφόρμες τύπου Airbnb αντικειμενικά ενισχύει τις τοπικές αγορές εστίασης όπου πρέπει να σιτιστούν οι ένοικοι χώρων που χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα, των σούπερ μάρκετ από όπου πρέπει να ψωνίσουν τα απαραίτητα, άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των τουριστών (καθαριότητα, μεταφορές κ.λπ.) στα συγκεκριμένα καταλύματα, της οικοδομής λόγω της ανάγκης τα κτίσματα αυτά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, της εμπορίας οικιακών ειδών λόγω ανακαινίσεων κ.λπ. Κλάδοι οι οποίοι έχουν πληγεί, πέραν των άλλων, από την πρακτική του all inclusive.

Επιπλέον, η δυνατότητα των πολιτών να ενισχύουν το εισόδημά τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης τούς δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίζουν προσωπικές τους οικονομικές δυσκολίες και παράλληλα εξοικειώνει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού με την ανάγκη ορθής συμπεριφοράς έναντι των τουριστών, οποιαδήποτε εργασία κι αν κάνουν, διότι αντιλαμβάνονται πολύ πρακτικά πλέον την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, ως ένα γεγονός που τους κάνει να εναρμονιστούν με μια κουλτούρα φιλοξενίας κι ευγένειας. Ο σκοπός να ικανοποιηθεί ο πελάτης, κι όχι απλώς «να πληρώσει», διευρύνεται και διαδίδεται μέσα στην ελληνική κοινωνία, με προφανή δευτερογενή αποτελέσματα.

Οφελος για τον ξενοδοχειακό τομέα προκύπτει από την ευαισθητοποίηση όλων αυτών των πολιτών στα θέματα τουριστικής πολιτικής. Νιώθουν ότι αφορά και τους δικούς τους πελάτες να λειτουργούν τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι αρχαιολογικοί χώροι, η διαχείριση των απορριμμάτων κ.λπ., γιατί η εύρυθμη λειτουργία της χώρας θα διευρύνει τους υποψήφιους πελάτες όλων.

Η σωστή επισήμανση ότι αυξάνονται τα ενοίκια και υπάρχει έλλειψη στέγης είναι αυτή ακριβώς που θα ωθήσει και πάλι την οικοδομή σε αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Θεωρώ ότι ο ξενοδοχειακός τομέας πρέπει να λειτουργήσει χωρίς φόβο αλλά με αυτοπεποίθηση και με γνώμονα τη συνεχή αύξηση της τουριστικής «πίτας».

Νομίζω ότι μια σωστή στρατηγική για τον ξενοδοχειακό τομέα πρέπει να είναι αφ’ ενός η συνεργασία μέσω εκπαίδευσης όσων ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν κάποιο ακίνητό τους ώστε το συνολικό τουριστικό προϊόν μας να αναβαθμίζεται, αφ’ ετέρου να καταστήσουν όλους αυτούς τους πολίτες συμμάχους τους και ομάδα πίεσης στα θέματα τουρισμού έναντι ενός αναποτελεσματικού πολιτικού προσωπικού σε αυτοδιοικητικό και κεντρικό επίπεδο.

Φυσικά, κάθε τεκμηριωμένος αντίλογος στα παραπάνω είναι ευπρόσδεκτος, αλλά είναι βέβαιο ότι μια διαφορετική –πιο επιθετική και γόνιμη, νομίζω– οπτική ενός θέματος είναι ανάγκη να επιδιωχθεί, καθώς εάν εξελιχθεί σε αντιπαράθεση, θα δημιουργήσει δεξαμενές πολιτών που θα θεωρούν εαυτούς αντιπάλους του ξενοδοχειακού τομέα (ας αναλογιστούμε τι θα γίνει αν αρχίσει να οργανώνεται και κάποιος φορέας όσων διαθέτουν τα σπίτια τους σε πλατφόρμες…).

Σε κάθε περίπτωση και επειδή το ένα ευρώ σε κάθε τέσσερα που έχουμε στην «τσέπη» μας προέρχεται από τον τουρισμό, ο σχετικός διάλογος που εξελίσσεται πρέπει να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα στη συνολική βελτίωση του τουριστικού τομέα.

* Ο κ. Αθανάσιος Ι. Σκορδάς είναι πρ. υφυπουργός, πρόεδρος του think tank Ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση & Ανασυγκρότηση (Ρ.ΕΥ.Μ.Α.) και πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».