ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,08 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα το επτάμηνο

s23_1508proypolog

«Πάγωσαν» οι επενδύσεις και οι επιστροφές φόρου, με αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτοξευθεί στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου στα 2,08 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι φουσκωμένο κατά 1,1 δισ. ευρώ, καθώς καταγράφεται συγκράτηση στις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και στις επιστροφές φόρου και ως εκ τούτου εμφανίζεται αυξημένο κατά 52%.

Οι οφειλές

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση επέστρεφε τα χρωστούμενα στις επιχειρήσεις και «ξεπάγωνε» το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πλεόνασμα θα βρισκόταν στα επίπεδα του στόχου που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό και συγκεκριμένα δεν θα ξεπερνούσε το 1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ΠΔΕ καταγράφει υστέρηση της τάξεως των 757 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές υπολείπονται κατά 333 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,429 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 354 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (δεν περιλαμβάνονται οι εισροές από την Ε.Ε.) ανήλθαν σε 26,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 549 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Ωστόσο, εάν οι επιστροφές φόρων, που αποκλίνουν από τον στόχο κατά 333 εκατ. ευρώ, αποδίδονταν κανονικά, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού θα παρουσίαζαν υστέρηση.

2. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ανήλθαν στα 28,992 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29,683 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,759 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κατά 113 εκατ. ευρώ.

3. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1,233 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 757 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,337 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.451 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 204 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

4. Μόνο τον Ιούλιο του 2018 τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,361 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 444 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρων του Ιουλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 410 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (511 εκατ. ευρώ).

Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών, ύψους 401 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο ανήλθαν σε 4,438 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ.