ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μονόδρομος οι μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις

eforia

Η κρίση της τουρκικής λίρας σε συνδυασμό με τα ερωτήματα για τη δημοσιονομική σύνεση της νέας ιταλικής κυβέρνησης έχουν αυξήσει σημαντικά την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων, τονίζει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της για τις οικονομικές εξελίξεις.

Οι αναλυτές της τράπεζας προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη αφενός τη διατήρηση της ελληνικής οικονομικής πολιτικής εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους και αφετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα σε ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά εργασίας βελτιώνεται, αλλά όπως σημειώνει η Alpha Bank, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στις νέες θέσεις εργασίας παραμένει υψηλό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, το ποσοστό απασχόλησης διατηρεί ανοδική τάση από το 2013, ωστόσο διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης περιορίζει τον παραγωγικό συντελεστή της εργασίας, με σημαντικές επιπτώσεις στο δυνητικό προϊόν της χώρας, δεδομένης και της παράλληλης συρρίκνωσης των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να συνοδευθεί από την ενίσχυση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης.

Ωστόσο όπως σημειώνει η τράπεζα, τροχοπέδη προς αυτή την κατεύθυνση σε μακροχρόνιο ορίζοντα μπορεί να αποτελέσουν οι δημογραφικές εξελίξεις, κυρίως ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, οι οποίες καθιστούν ακόμη πιο επείγουσα τη δραστική μείωση του ποσοστού ανεργίας. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα είναι μεγάλης σημασίας ιδιαίτερα μετά τη συμφωνία για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε έναν μακρό χρονικό ορίζοντα. Η δυνατότητα μακροχρόνιας ανάπτυξης επιβαρύνεται σημαντικά από τις δημογραφικές προβλέψεις για τη χώρα, καθώς και από τη χαμηλή παραγωγικότητα.

Συνεπώς, η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων κρίνονται απαραίτητες για να ενισχυθεί τόσο η παραγωγικότητα της εργασίας όσο και το εργατικό δυναμικό με την επιστροφή από το εξωτερικό υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που μετακινήθηκε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.