ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ

Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ

H ώρα του ΕΝΦΙΑ έφτασε καθώς ξεκίνησε χθες το βράδυ η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για 7,4 εκατομμύρια φορολογουμένους, που καλούνται να πληρώσουν 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο φόρος που βεβαιώθηκε, για την ακρίβεια 3.093.502.546 ευρώ, είναι μειωμένος κατά 60 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στόχος παραμένει η είσπραξη 2,650 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι η εισπραξιμότητα κυμαίνεται σε ποσοστά υψηλότερα του 80%.

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά βεβαιώθηκε φόρος σε 7,368 εκατομμύρια φορολογούμενους, εκ των οποίων τα 7,310 εκατομμύρια είναι φυσικά πρόσωπα και τα 58.287 είναι νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν 2,370 δισ. ευρώ κύριο φόρο και 367,158 εκατ. ευρώ συμπληρωματικό φόρο, ενώ μετά τις μειώσεις και απαλλαγές ύψους 95,382 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό εκκαθάρισης που τους αναλογεί φτάνει τα 2,642 δισ. ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν 197,715 εκατ. ευρώ κύριο φόρο και 253,084 εκατ. ευρώ συμπληρωματικό φόρο, δηλαδή συνολικά το ποσό εκκαθάρισής τους είναι 450,700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

• Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν θα δουν αλλαγές. Συγκεκριμένα, για 4,2 εκατ. φορολογουμένους εκτιμάται ότι το εκκαθαριστικό θα είναι ίδιο με αυτό του προηγούμενου χρόνου, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση.

• Περίπου 950.000 ιδιοκτήτες θα πληρώσουν αυξημένο φόρο. Από αυτούς, οι 737.709 θα επιβαρυνθούν με φόρο που θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 50 ευρώ, οι 160.001 θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 50 έως 200 ευρώ και για 48.961 ιδιοκτήτες η αύξηση θα ξεπερνά τα 200 ευρώ.

• Περίπου 1,1 εκατ. ιδιοκτήτες θα δουν στα εκκαθαριστικά τους μειώσεις.

Σημειώνεται ότι η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε 5 δόσεις, με την πρώτη στα τέλη Σεπτεμβρίου και την τελευταία στα τέλη Ιανουαρίου του 2019. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 δόσεις, με ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με επιτόκιο 5%, ενώ αν δεν πληρωθεί μία δόση προσαυξάνεται κατά 15%. Επίσης, για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

Οι νέες τιμές ζώνης των ακινήτων έφεραν αλλαγές και στα κλιμάκια υπολογισμού του φόρου. Ετσι:

• Το πρώτο κλιμάκιο διευρύνθηκε από τα 500 στα 550 ευρώ και το τρίτο από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ.

• Αυξήθηκε κατά 50.000 ευρώ το αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού φόρου, έτσι ώστε να φθάσει από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ. Το όφελος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν συμπληρωματικό φόρο είναι 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στις εμπορικές και αντίστοιχα του ΕΝΦΙΑ θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο χρόνια.