ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα ΕΛΤΑ ξεκινάει το ξήλωμα διοικήσεων προβληματικών ΔΕΚΟ

Από τα ΕΛΤΑ ξεκινάει το ξήλωμα διοικήσεων προβληματικών ΔΕΚΟ

Την αλλαγή των διοικήσεων μιας σειράς οργανισμών που ελέγχει ξεκίνησε με τα ΕΛΤΑ η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), εφαρμόζοντας τις καταστατικές της υποχρεώσεις αλλά και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πολιτεία προς τους πιστωτές.

Η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ, γνωστή και ως υπερταμείο, ζήτησε ήδη τις παραιτήσεις της πρόεδρου των ΕΛΤΑ Ευφροσύνης Σταυράκη και του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Ζαρολιάγκη και αναμένεται στην αυριανή τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας να προχωρήσει στην αλλαγή του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εκπροσώπων των εργαζομένων και αυτού των άλλων μετόχων (10% των ΕΛΤΑ ανήκει στην Eurobank) εξαιρουμένων.

Κύκλοι της ΕΕΣΥΠ ανέφεραν πως τα πρόσωπα της νέας σύνθεσης του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ «θα πρέπει να έχουν συνδυαστικά τα κατάλληλα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας και τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί στον σημαντικό κοινωνικό του ρόλο αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις στην ταχυδρομική αγορά και ειδικά στις ταχυμεταφορές».

Αναφορικά πάντως με την ταυτότητα του νέου επικεφαλής των ΕΛΤΑ, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν χθες πως είναι πρόσωπο που προέρχεται από το εξωτερικό και ειδικότερα τη Γαλλία. Οσον αφορά τον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, το ζήτημα εμφανίζεται πιο σύνθετο και κατά πληροφορίες «αλλαγές διοικήσεων εκεί θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο».

Οι νέες διοικήσεις θα κληθούν να υλοποιήσουν τα αναθεωρημένα επιχειρηματικά πλάνα εξυγίανσης των θυγατρικών του υπερταμείου.

Υποχρεώσεις 557,425 εκατ.

Στην περίπτωση των ΕΛΤΑ αυτό αναμένεται να αποδειχθεί άθλος, με δεδομένο πως στη χρήση του 2017 εμφανίζει, σύμφωνα με πληροφορίες που αφορούν τον ισολογισμό που αναμένεται να εγκριθεί αύριο, συνολικές υποχρεώσεις ύψους 557,425 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 357,745 εκατ. βραχυπρόθεσμες. Επιπλέον, ο όμιλος έχει συνεχείς αρνητικές ταμειακές ροές και κινδυνεύει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τρέχοντα έξοδα, αναφέρουν πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας. Αιτία, κατά τις ίδιες πηγές, οι απαιτήσεις της τάξης των 208 εκατ. από το Δημόσιο για την καθολική υπηρεσία των ετών 2012-2013, δηλαδή την ταχυδρομική εξυπηρέτηση απομακρυσμένων προορισμών ή αλλιώς, τις άγονες ταχυδρομικές γραμμές. Στα τέλη του 2017 η απαίτηση αυτή των ΕΛΤΑ ανερχόταν στα 253 εκατ., εκ των οποίων 45 εκατ. πληρώθηκαν νωρίτερα φέτος. Αλλα 25 εκατ. απαιτήσεων φέρονται να αφορούν οφειλές του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2017 διαμορφώθηκε στα 340,757 εκατ., ενώ χωρίς τις ταχυμεταφορές στα 310,57 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι ζημιογόνο αν και περιορισμένο σε σχέση με το 2016. Στην αγορά αποτελεί πάντως κοινό μυστικό πως το πρόβλημα των ΕΛΤΑ δεν είναι η καθολική υπηρεσία που αποτελεί πάντως αιτία του ταμειακού τους προβλήματος, το οποίο άλλωστε οδήγησε νωρίτερα φέτος στην πρωτοφανή προσωρινή παρακράτηση εισπράξεων που έκαναν στο δίκτυό τους τα ΕΛΤΑ για λογαριασμό της ΔΕΗ με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να αντιμετωπίσουν ακόμα και διακοπές της ηλεκτροδότησης. «Το πρόβλημα είναι αφενός η αποτυχία προσαρμογής τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που έχει καταστήσει τις επιστολές παρωχημένα απομεινάρια του παρελθόντος και αφετέρου το τεράστιο μισθολογικό τους κόστος».

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη της χρήσης του 2016 ο αριθμός του προσωπικού των ΕΛΤΑ ανερχόταν στις 7.186 άτομα (από 7.027 το 2015) και το σύνολο του μισθολογικού κόστους (μισθοί, εισφορές και παροχές) στα 223,726 εκατ. Ητοι το μέσο κατά κεφαλήν μηνιαίο κόστος (12 μισθοί ετησίως) κάθε εργαζομένου στα ΕΛΤΑ ανερχόταν στις 2.594 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται επίσης πως στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία (εφάπαξ) ύψους 125,182 εκατ.

Ποιες εταιρείες ελέγχει

Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ υπάγονται οι άμεσες θυγατρικές που είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και από φέτος και οι λεγόμενες λοιπές θυγατρικές, που αφορούν τις συμμετοχές του Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (και οι θυγατρικές ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, καθώς και τις «Ελληνικές Αλυκές», «Διώρυγα Κορίνθου» και ΔΕΘ/HELEXPO. Επίσης, υπάγονται οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στις οποίες η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας και ως εκ τούτου έχει περιορισμένες αρμοδιότητες.