ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς υπολογίζεται το εφάπαξ των έμμισθων γιατρών

Πώς υπολογίζεται το εφάπαξ των έμμισθων γιατρών

Τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ για τους έμμισθους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς υπαλλήλους, παλαιούς ασφαλισμένους, σε δημόσιο ή και ιδιωτικό τομέα, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Το έγγραφο, που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, διευκρινίζει ότι η εφάπαξ παροχή θα πρέπει να υπολογίζεται και για τους μισθωτούς όπως υπολογίζεται από το 2016 και για τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς. Σημειώνεται ότι, σήμερα, το βοήθημα στους δικαιούχους του πρώην κλάδου πρόνοιας του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, το οποίο χορηγείται πλέον μέσω του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), ανέρχεται κατά μέσον όρο στις 2.000 ευρώ. Και βάσει της χθεσινής εγκυκλίου, καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό του, ειδικά για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2013, διαδραματίζουν οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου. Το θέμα ανέκυψε ύστερα από ερώτημα των αρμόδιων υπηρεσιών προς το υπουργείο.

Αναλυτικά, οι υγειονομικοί υπάλληλοι, τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι όσο και οι μισθωτοί, ασφαλίζονταν για εφάπαξ παροχή στον φορέα αυτοτελώς απασχολουμένων (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ), καταβάλλοντας το ίδιο σταθερό ποσό εισφοράς και λάμβαναν το ίδιο ποσό παροχής.

Και για τις δύο κατηγορίες, μάλιστα, είχε οριστεί σταθερό ποσό μηνιαίας εισφοράς ύψους 2,93 ευρώ. Από 1-7-2011, επιβλήθηκε πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους 0,4 % επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή ποσό 2,77 ευρώ τον μήνα.

Στο έγγραφο επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αντίστοιχο θέμα προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού της παροχής προέκυψε για τους έμμισθους δικηγόρους, οι οποίοι κατέβαλαν σταθερό ποσό εισφοράς, όπως οι άμισθοι.

Βασικό επιχείρημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της εργασιακής πορείας τους, μπορεί να εναλλάσσονται σε μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση.

Ετσι, αποφασίστηκε οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές είτε άμισθων είτε έμμισθων δικηγόρων αλλά και γιατρών να υπολογίζονται με την ίδια μεθοδολογία, καθώς όλοι κατέβαλαν σταθερό ποσό εισφορών ανεξάρτητα από την εργασιακή πορεία τους μεταξύ έμμισθης εργασίας και αυτοαπασχόλησης. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι σκοπός του νόμου Κατρούγκαλου (άρθρο 35 του Ν.4387/2016) ήταν η εισαγωγή ενός δικαιότερου ενιαίου τρόπου υπολογισμού που θα είναι λειτουργικός και θα διασφαλίζει αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και αφετέρου την οικονομική ισορροπία του συστήματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, αναφέρει η εγκύκλιος, εφάπαξ παροχή και για τους μισθωτούς γιατρούς θα αποτελείται από το 60% του μέσου όρου των τεκμαρτών μηνιαίων αποδοχών, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013. Αυτό σημαίνει πως και οι μισθωτοί γιατροί δικαιούνται εφάπαξ που κατά μέσον όρο ξεπερνά ελαφρώς τις 2.000 ευρώ.