ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Ορθώς φορολογούνται τα ενοίκια που εισπράττει η Εκκλησία

ΣτΕ: Ορθώς φορολογούνται τα ενοίκια που εισπράττει η Εκκλησία

Φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που εισπράττει από τη μίσθωση των αστικών της ακινήτων υποχρεούται να καταβάλλει η Εκκλησία της Ελλάδος, σύμφωνα με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της.

Το Β΄ τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου με πρόεδρο την αντιπρόεδρο του ΣτΕ Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Ευαγγελία Νίκα, με τρεις αποφάσεις του (1731-1733/2018) έκρινε ότι ορθώς η Εκκλησία της Ελλάδος υποχρεώθηκε να καταβάλει για την εκμίσθωση 164 αστικών ακινήτων φόρο εισοδήματος ύψους περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013. Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η απαλλαγή από τον φόρο που προβλεπόταν από το 1952 με το Νομοθετικό Διάταγμα 2185/1952 για τα νομικά πρόσωπα καταργήθηκε το 1971 με το Νομοθετικό Διάταγμα 1077/1971.

«Εκτοτε η Εκκλησία της Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού σκοπού, κατά τα άρθρα 99,100, και 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα από τα παραχωρηθέντα σε αυτή δυνάμει της σύμβασης του 1952 αστικά ακίνητα», αναφέρει το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών.

Οπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, οι ρυθμίσεις του άρθρου 12 του νόμου 3842/2010 για την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δεν επέφερε αλλαγή στις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα ακίνητα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στην προσφυγή που είχε καταθέσει στο ΣτΕ η Εκκλησία της Ελλάδος ζητούσε να ανακαλέσει μερικώς, λόγω πλάνης, ο προϊστάμενος της Α΄ ΔΟΥ Αθηνών τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2011-2013 (διαχειριστικά έτη 2010-2012) που την υποχρέωναν να καταβάλει συνολικό φόρο ύψους περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ. 

Επίσης ζητούσε να αναγνωριστεί ότι το ακαθάριστο εισόδημα που δηλώθηκε από την εκμίσθωση των 164 αστικών ακινήτων της απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και ως εκ τούτου θα πρέπει να της επιστραφεί το ποσόν περίπου των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος εισοδήματος.

Πάντως το 2017 (χρήση 2016), η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως προκύπτει και από σχετική ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Σεπτέμβριος 2017), είχε καταβάλει πάνω από 2.170.000 ευρώ συνολικά για φόρους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.ά.). Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είχε εγκριθεί ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του διαχειριστικού έτους 2016 και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση για την πληρωμή φόρων (φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ), η Ιερά Σύνοδος κατέβαλε το ποσό των 2.170.312,82 ευρώ.