ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή από μικρομεσαία ξενοδοχεία

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή από μικρομεσαία ξενοδοχεία

Οποια πέτρα και αν σηκώσει, όποια νέα μεθοδολογία ελέγχων ακολουθήσει και γενικότερα όπου στοχεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντοπίζει τεράστια φοροδιαφυγή. Σειρά αυτή τη φορά είχαν τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα. Η φορολογική διοίκηση αποφάσισε να ελέγξει εάν δηλώνονται τα έσοδα για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Booking. Η στόχευση βασίστηκε στα στοιχεία του συστήματος VIES (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες) κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 και συγκεκριμένα στις προμήθειες που χρέωσε η εταιρεία Booking σε ελληνικές επιχειρήσεις – καταλύματα για τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Από τις χρεώσεις αυτές υπολογίστηκαν κατ’ εκτίμηση τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων από τις κρατήσεις και συγκρίθηκαν με τα έσοδα που οι επιχειρήσεις αυτές δήλωσαν για τις ίδιες περιόδους.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης ερευνήθηκαν πάνω από 17.000 επιχειρήσεις – τουριστικά καταλύματα σε όλους τους νομούς της χώρας. Από τα σχετικά στοιχεία προέκυψαν σε όλη τη χώρα (Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Χαλκιδική, Σποράδες, Κρήτη και Πελοπόννησο) πάνω από 1.000 επιχειρήσεις κατ’ έτος, με κατ’ αρχήν διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων και των δηλωθέντων εσόδων. Από αυτές, για περίπου 90 επιχειρήσεις προέκυψαν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων άνω των 50.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για επιτόπιο έλεγχο.

Από τους ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα σε περίπου 40 επιχειρήσεις τα έσοδα που απέκρυψαν ανέρχονται σε 3.000.000 ευρώ, ενώ για 20 από αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα και για το 2018. Με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου στο σύνολο των 90 στοχευμένων επιχειρήσεων, η συνολική αποκρυβείσα ύλη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της στόχευσης για τις χρήσεις 2015 έως και 2017, αναμένεται να ξεπεράσει τα 8.000.000 ευρώ.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που εμφανίζουν κατ’ αρχήν αποκλίσεις δρομολογείται η διαδικασία ελέγχου από τις ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν δεν ανήκουν στα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αλλά αποτελούν ως επί το πλείστον μικρού ή μεσαίου μεγέθους μονάδες, με υψηλό έως μεσαίο ωστόσο κόστος διαμονής.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

1. Ξενοδοχείο στη Χαλκιδική κατά τη χρήση 2015 δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από το σύνολο των δραστηριοτήτων του ύψους μόλις 10 ευρώ, ενώ για το έτος 2016 δεν είχε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Συνεπεία του ελέγχου υπέβαλε τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για το 2015 με ακαθάριστα έσοδα 254.017,79 ευρώ, ενώ για το 2016 υπέβαλε αρχική δήλωση με ακαθάριστα έσοδα ύψους 120.256,56 ευρώ.

2. Επιχείρηση επιπλωμένων διαμερισμάτων στην περιοχή της Ζακύνθου 2 κλειδιών υπέβαλε κατά τα έτη 2015, 2016, 2017 ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως προς τα ακαθάριστα έσοδα με συνολική ανακρίβεια ύψους 211.648,10 ευρώ.

3. Σε επιχείρηση ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Κεφαλονιά διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2015 και 2016 με απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων συνολικού ύψους 195.434,04 ευρώ.

4. Ξενοδοχείο στη Σαντορίνη μόνο κατά τη χρήση 2015 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς 114 φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 180.922 ευρώ.