ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πιστωτική συρρίκνωση εμποδίζει και τη μείωση των κόκκινων δανείων

Η πιστωτική συρρίκνωση  εμποδίζει και τη μείωση των κόκκινων δανείων

Η μείωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων και η μη εισροή νέων υγιών δανείων δεν επηρεάζουν μόνο την κερδοφορία των τραπεζών, αλλά σε μια κρίσιμη περίοδο εμποδίζουν και τη μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Του λόγου το ασφαλές επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την ΤτΕ για τους στόχους των τραπεζών, με βάση τα οποία στο τέλος εξαμήνου οι τράπεζες υπερέβησαν τον στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε απόλυτο μέγεθος, αλλά παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται αυξημένα ως ποσοστό του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Συγκεκριμένα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στα 88,6 δισ. ευρώ όταν ο στόχος ήταν 90,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα μαξιλάρι 1,6 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ωστόσο ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε στο 47,7% όταν ο στόχος ήταν 46,9%. Οπως εξηγεί η ΤτΕ ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε υψηλότερα από το επίπεδο πρόβλεψης στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, κυρίως «λόγω του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων για την ίδια περίοδο», ενώ οι συγκριτικά καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στις χαμηλότερες από το αναμενόμενο καθαρές ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στις υψηλότερες διαγραφές και εισπράξεις. Επιπλέον, την ίδια περίοδο οι πωλήσεις και οι διαγραφές άγγιξαν για πρώτη φορά το αναμενόμενο επίπεδο. Να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) περιλαμβάνουν δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες καθώς και αυτά που έχουν ρυθμιστεί και τα οποία παρακολουθούνται για δύο περίπου χρόνια, πριν περάσουν οριστικά στην κατηγορία των ενήμερων δανείων. Αντίθετα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) είναι αυτά που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες.

Πρόκειται δηλαδή για υποσύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Οι τράπεζες αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με βάση τον δείκτη NPEs.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ οι οφειλές που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου στα 60,9 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος ήταν η μείωσή τους στα 60,6 δισ. ευρώ. Η υστέρηση σε σχέση με τον στόχο είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ και αν η διαφορά είναι αναστρέψιμη, προκαλεί ανησυχία καθώς παρατηρείται εν μέσω ανοδικών ρυθμών ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης της ανεργίας.