ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fosun «οχυρώνεται» για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στη Folli Follie

Η Fosun «οχυρώνεται» για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στη Folli Follie

Στη δημιουργία ξεχωριστής ομάδας εργασίας στο νομικό της τμήμα, αποκλειστικά και μόνο για να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Folli Follie και να προστατεύσει τα δικαιώματά της με οιαδήποτε νομική ενέργεια κριθεί απαραίτητη, προχώρησε η Fosun International Limited.

Παράλληλα, όπως πληροφορείται από τη Fosun η «Κ», υπέγραψε σύμβαση με το ίδιο αντικείμενο και με ελληνική νομική εταιρεία, ενώ προχώρησε και στην πρόσληψη ειδικών συμβούλων διαχείρισης της κρίσης. Καθίσταται σαφές πως η Fosun, όχι μόνον έχει διαχωρίσει πλήρως τη θέση της από τη διοίκηση της Folli, αλλά και ότι σταδιακά βρίσκεται απέναντί της.

Εξάλλου πριν από λίγες μέρες η Fosun ανακοίνωσε στους μετόχους της πως ενέγραψε στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξάμηνου του 2018 ζημία ύψους 101 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της (16,37) στη Folli Follie. Η Fosun είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχος της εισηγμένης μετά την οικογένεια Κουτσολιούτσου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εβδομάδων της κρίσης που ξέσπασε στις αρχές Μαΐου, έπειτα από καταγγελίες ενός hedge fund για πλαστά οικονομικά και εμπορικά στοιχεία, προχώρησε σε αγορές μετοχών που ανέβασαν το ποσοστό της από 13,886%, αρχικά σε 15,007% και κατόπιν στο 16,37%. Ομως, καθώς δεν δίδονταν ικανοποιητικές απαντήσεις από το managment Κουτσολιούτσου, ζήτησε επίσημα εξηγήσεις και απέσυρε από το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie τον εκπρόσωπο της Jiannong Qian, ανώτατο εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Fosun.

Οι τελευταίες νομικές κινήσεις της Fosun λαμβάνουν χώρα τώρα, μόλις λίγες μέρες πριν από τη συζήτηση την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της αίτησης της Folli Follie για υπαγωγή της στο πτωχευτικό δίκαιο. Αίτηση που πυροδότησε άλλωστε την καταγγελία δανειακών της συμβάσεων από ξένους πιστωτές και σήμανε με τη σειρά της πιστωτικό γεγονός που οδηγεί στην έναρξη μακράς διαδικασίας με τους πιστωτές της για χρέη της τάξης των 550 εκατ. Ομως η συζήτηση της αίτησης της Folli Follie στο Μονομελές Πρωτοδικείο περιπλέκεται από το γεγονός πως ακόμα ούτε η Alvarez & Marsal, και επομένως ούτε η Ernst & Young δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο του ελέγχου των οικονομικών της καταστάσεων, παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες εκτιμήσεις της Folli Follie πως κάτι τέτοιο θα είχε γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Επιπλέον, η Folli Follie ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή πως έπειτα από αίτημα του μετόχου της Δημητρίου Κουτσολιούτσου, η προγραμματισμένη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας για τη 10η Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2018, «δεδομένου ότι τα πορίσματα των διενεργούμενων έκτακτων ελέγχων δεν έχουν τεθεί ακόμα στη διάθεση της εταιρείας και της Ernst & Young».