ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένο κατά 605 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Αυξημένο κατά 605 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Αυξημένο κατά 605 εκατ. έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι είναι το πρωτογενές πλεόνασμα του Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 3,160 δισ. το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, έναντι 2,550 δισ. την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αποτέλεσμα δείχνει –εφόσον η τάση συνεχιστεί– ότι θα υπάρξει σημαντικό υπερπλεόνασμα και φέτος, εξασφαλίζοντας περιθώρια στην κυβέρνηση να μοιράσει το «κοινωνικό μέρισμα» που σχεδιάζει. Εκτιμήσεις ανεβάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 σε επίπεδα πολύ πάνω από 4% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 3,56% του ΑΕΠ που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο. Σημειώνεται ότι το 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε το 4,2% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 300 εκατ. και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 272 εκατ. Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, όμως, ήταν μειωμένα κατά 741 εκατ. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ήταν αυξημένες κατά 325 εκατ. Στους άλλους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης έχουν αυξημένα έσοδα 564 εκατ., λόγω αύξησης των εισφορών κατά 321 εκατ., αλλά και αυξημένες δαπάνες 1,166 δισ., με συνέπεια το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι χαμηλότερο κατά 574 εκατ. σε ετήσια βάση. Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 594 εκατ. το επτάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 519 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημαντική επίπτωση (1,113 δισ.) στην αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.