ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση κονδυλίων

Υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση κονδυλίων

Τα ειδικά χρηματοδοτικά μέτρα που συμφωνήθηκαν το 2015 οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων στην Ελλάδα, τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του που υιοθέτησε χθες. Οπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, η μεγάλη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπέστησαν όλες οι ελληνικές περιφέρειες λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας, την έλλειψη δημοσίων πόρων και την προσφυγική κρίση, είχαν σταματήσει πολλά έργα, τα οποία δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, το Ε.Κ. και το Συμβούλιο συμφώνησαν το 2016 στην εφαρμογή πρόσθετων στοχευμένων χρηματοδοτικών μέτρων για την Ελλάδα, για να μη χαθούν κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, αλλά και για να ξεκινήσει η υλοποίηση έργων της τρέχουσας περιόδου (2014-2020).

Η εφαρμογή του ειδικού κανονισμού (2015/1839) απέτρεψε τη διακοπή της υλοποίησης προγραμμάτων και σημαντικού αριθμού έργων χάρη στην αύξηση του ποσοστού της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης στο 100% για την περίοδο 2007-2013. Η Ελλάδα υπήρξε δε το πρώτο κράτος-μέλος που αξιοποίησε το σύνολο των πόρων που διατέθηκαν και απορρόφησε τα κοινοτικά κονδύλια στο 100% κατά την περίοδο 2007-2013. Η έκθεση του Ε.Κ. αναφέρεται στην αύξηση της προχρηματοδότησης από τα ταμεία συνοχής, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να λάβει το 2015 και το 2016 πρόσθετα κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ, ωφελώντας έτσι σημαντικά την ελληνική οικονομία σε περίοδο ανεπαρκούς ρευστότητας. Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 591 ψήφους υπέρ, 71 κατά, και 19 αποχές, τονίζεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.