ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη 2,2% το τρίτο τρίμηνο βλέπει η Εθνική Τράπεζα

Ανάπτυξη 2,2% το τρίτο τρίμηνο βλέπει η Εθνική Τράπεζα

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης το γ΄ τρίμηνο στο 2,2%, έναντι 1,8% το β΄ τρίμηνο, και αυξημένη πιθανότητα υπέρβασης του ετήσιου στόχου για ανάπτυξη 2% στο σύνολο του 2018 βλέπει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας σε χθεσινή της ανάλυση των στοιχείων του ΑΕΠ για το β΄ τρίμηνο.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι κατά το β΄ τρίμηνο οι εξαγωγές παρέμειναν ο βασικός πυλώνας της ανάκαμψης, με την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 9,4% σε ετήσια βάση να προσθέτει 3 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Η θετική αυτή συνεισφορά μετριάστηκε από την αρνητική επίδραση της αύξησης των εισαγωγών κατά 4,3% ετησίως (κυρίως για πρώτες ύλες, καύσιμα και διαρκή καταναλωτικά αγαθά).

Είναι αξιοσημείωτο, παρατηρούν οι αναλυτές της Τράπεζας, ότι παρά την αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας στην Ιταλία και στην Τουρκία, το β΄ τρίμηνο του 2018, οι δύο αυτές χώρες κατετάγησαν στις δύο πρώτες θέσεις των βασικών εξαγωγικών αγορών για τα ελληνικά προϊόντα (βλ. πίνακα παραπλεύρως). Πάντως, οι αναλυτές εκτιμούν πως η όξυνση της κρίσης στην Τουρκία το γ΄ τρίμηνο αναμένεται να εξασθενίσει τη ζήτηση για εισαγωγές στην εν λόγω χώρα, οδηγώντας σε μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά σχεδόν 20% ετησίως ή 0,1% του ετήσιου ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Συνολικά, θεωρούν ότι ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών το β΄ εξάμηνο θα επιβραδυνθεί στο 4,3% από 9% το α΄ εξάμηνο, δημιουργώντας περαιτέρω καθοδικούς κινδύνους και για το 2019.

Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές περιμένουν οριακό μόνο μετριασμό της ισχυρής δυναμικής του τουρισμού το β΄ εξάμηνο, με αποτέλεσμα να μπορεί αυτός να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την επιβράδυνση των εξαγωγών αγαθών. Συγκεκριμένα, η θετική συνεισφορά του τουρισμού στην αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να προσεγγίσει τις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες το γ΄ τρίμηνο, με τη θετική επίδραση να διαχέεται και στο δ΄ τρίμηνο. Η συνδυαστική συνεισφορά των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στις 1,8 ποσοστιαίες μονάδες το β΄ εξάμηνο του 2018 από 2,7 το α΄ εξάμηνο.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε, σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1% ετησίως το β΄ τρίμηνο του 2018. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη δαπάνη των νοικοκυριών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που αντέδρασαν πιο άμεσα στην αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας. Οπως σημειώνουν, αυτό τεκμαίρεται κυρίως από την ισχυρή αύξηση στις πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών και αυτοκινήτων κατά 7,6% και 28,1% ετησίως αντίστοιχα στο β΄ τρίμηνο του 2018, καθώς και στη διψήφια αύξηση των δαπανών Ελλήνων πολιτών για τουρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

«Η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι επιθυμητή σε μια περίοδο αυξημένων εξωτερικών κινδύνων και θα αρχίσει να υποστηρίζεται σταδιακά και από την περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αυξανόμενη ποιότητα των θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται κυρίως σε κλάδους που απασχολούν εξειδικευμένη εργασία», σημειώνει η ανάλυση.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η παρατηρούμενη συρρίκνωση στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 5,4% ετησίως έναντι 10,3% το α΄ τρίμηνο αντανακλά και πάλι τη νέα συρρίκνωση κατά -49% ετησίως των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό. Εξαιρουμένων των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό, όλες οι υπόλοιπες υποκατηγορίες επενδύσεων αυξήθηκαν, συνδυαστικά, κατά 4,9% ετησίως.