ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο επίκεντρο των επαφών με τους τραπεζίτες η μείωση των κόκκινων δανείων

Στο επίκεντρο των επαφών με τους τραπεζίτες η μείωση των κόκκινων δανείων

Το θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, η πρόοδος στο θέμα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος στις αγορές για την άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν χθες κατά τη συνάντηση που είχαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς, με τους εκπροσώπους των θεσμών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, αλλά υπό το βάρος των πιέσεων στους τραπεζικούς τίτλους μετά και τα «φτωχά» αποτελέσματα του εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι τράπεζες, από τα οποία αναδείχθηκε το πρόβλημα της πίεσης στα οργανικά έσοδα. Καθοριστικό ζήτημα είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την έξοδο των τραπεζών στις αγορές για την άντληση ομολόγων, στο πλαίσιο των σχετικών κατευθύνσεων που έχουν δώσει οι εποπτικές αρχές, θέμα που προϋποθέτει την ουσιαστική αποκλιμάκωση των πιέσεων στους κρατικούς τίτλους και την εκτόνωση των πιέσεων στις αναδυόμενες αγορές.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά τα εργαλεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων, όπως οι πλειστηριασμοί ακινήτων, ο νόμος Κατσέλη και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, και οι θεσμοί ζήτησαν την επιτάχυνση των προσπαθειών από την πλευρά των τραπεζών ενόψει και της υποβολής των νέων στόχων στον SSM. Τα νέα επιχειρησιακά πλάνα που θα υποβληθούν στις εποπτικές αρχές στα τέλη Σεπτεμβρίου θα προβλέπουν πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και συγκεκριμένα τη μείωση από το σημερινό επίπεδο του 47,7% (Ιούνιος 2018) σε ποσοστό κάτω του 20% έως το 2021.

Να σημειωθεί ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι τράπεζες καλύπτουν σήμερα την περίοδο έως και το 2019 και προβλέπουν τη μείωση του δείκτη των NPEs στο 35,2%. Οι εποπτικές αρχές αξιώνουν ταχύτερη αποκλιμάκωση με ορίζοντα αυτή τη φορά το 2021 και με στόχο ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να συγκλίνει με τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, δηλαδή σε μονοψήφια ποσοστά. Η προσπάθεια για τη μείωση των κόκκινων δανείων αφορά κυρίως τις αυξημένες πωλήσεις δανείων, που θα συμβάλουν στην ταχύτερη εκκαθάριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου. Οι θεσμοί ζήτησαν την τήρηση των δεσμεύσεων για τις ρευστοποιήσεις ακινήτων που προβλέπουν περί τους 10.000 πλειστηριασμούς τον χρόνο από το 2019. Σε ό,τι αφορά τον νόμο Κατσέλη και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, συμφωνήθηκε να δοθεί η αναγκαία πίστωση χρόνου για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα θα συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας ρυθμίσεων τόσο από την πλευρά των νοικοκυριών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από επιχειρήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τράπεζες και Δημόσιο δεν ξεπερνούν τις 3.500, ενώ αυτές που συμφώνησαν ρύθμιση των οφειλών τους περιορίζονται μόλις σε 350. Αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι κατά πόσον η δυνατότητα ένταξης των χρεών του 2017 που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα και η απλοποίηση των διαδικασιών θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για την υποβολή αιτήσεων και από άλλες επιχειρήσεις.

Το πλαίσιο των κριτηρίων για την επιλογή των μη εκτελεστικών μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών έχει αναγνωριστεί ότι είναι ιδιαίτερα αυστηρό, με συνέπεια την αδυναμία προσέλκυσης στελεχών. Στη βάση αυτή, συζητείται η αλλαγή του νόμου του ΤΧΣ, καθώς και η ελαστικοποίηση των κριτηρίων, με βασικότερο αυτό της ύπαρξης 10ετούς εμπειρίας στο εξωτερικό, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανανέωσης των διοικητικών συμβουλίων.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχει επέλθει ριζική αλλαγή στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών με την αντικατάσταση σταδιακά έως και σήμερα του 76% των μη εκτελεστικών μελών τους.