Εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες 7 στους 10 ανέργους

Εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 12 μήνες 7 στους 10 ανέργους

2' 2" χρόνος ανάγνωσης

Σημαντική μείωση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα κατά το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς περιορίστηκε στο 19% από 21,2% το α΄ τρίμηνο του 2018 και 21,1% το β΄ τρίμηνο 2017.

Ωστόσο, διαστάσεις δομικού προβλήματος προλαμβάνει, πλέον, η μακροχρόνια ανεργία, καθώς περισσότεροι από 7 στους 10 ανέργους, ήτοι 653.000 άτομα, παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, για περισσότερους από 12 μήνες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.860.395 άτομα και η απασχόληση αυξήθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους, 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται σε 905.983 άτομα, μειωμένος κατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Βασική αιτία για τη διακοπή της εργασίας τους είναι η περιορισμένη διάρκειά της, η οποία και έληξε (26,3%), καθώς και η απόλυση (24,7%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (18,2%) εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,3%.

Η πλειονότητα των ανέργων (72,1%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,3% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,8%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,9%. Η πλειονότητα των μη ενεργών ηλικίας 15 – 74 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,5%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (28,9%).

Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί (4.378.300 άτομα) είναι το ότι βρίσκονται σε σύνταξη (38,5%) ή εκπαιδεύονται (24,8%). Οσο για τους απασχολουμένους, το μεγαλύτερο ποσοστό εργάζονται ως μισθωτοί (66,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,2%). Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2018, εμφανίζεται μείωση στην απασχόληση για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος εμφανίζεται αύξηση στην απασχόληση για τους αυτοαπασχολουμένους με προσωπικό και στους μισθωτούς και μείωση στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,4%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,3%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (44,1%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (27,6%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.