ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χαμηλή παραγωγικότητα φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

Η χαμηλή παραγωγικότητα φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

«Φρένο» στην οικονομική ανάπτυξη θέτει η χαμηλή παραγωγικότητας της εργασίας, σημειώνει η Eurobank. Από τις αρχές του 2017 έως το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2018, η ελληνική οικονομία είχε τη 14η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά την αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είχε την 23η καλύτερη επίδοση και ως εκ τούτου ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα ήταν ο 4ος χαμηλότερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ή την Ευρωζώνη οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ο παράγοντας της παραγωγικότητας της εργασίας συνεισέφερε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας στο εξεταζόμενο 18μηνο. Η συνιστώσα της απασχόλησης συνεισέφερε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο παράγοντας των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο αφαίρεσε 0,6 μονάδες.

Την ίδια περίοδο, η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ε.Ε. ήταν 1,1%. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα τελευταία έξι τρίμηνα η ελληνική οικονομία έτρεξε με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τους Eυρωπαίους εταίρους οφείλεται στην ισχνή επίδοση που κατέγραψε σε όρους ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας.

«Εν κατακλείδι, η πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον, καταλήγει η Eurobank.