ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προεκλογικές εξαγγελίες, αλλαγές στα εργασιακά πλήττουν την ανάκαμψη

Προεκλογικές εξαγγελίες, αλλαγές στα εργασιακά πλήττουν την ανάκαμψη

Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει ο ΣΕΒ για τον κίνδυνο ανατροπής της μακροοικονομικής σταθερότητας, εξαιτίας των προεκλογικών εξαγγελιών.

«Η επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί ότι η ευθύνη όλων είναι μεγάλη ώστε η χώρα να μην τεθεί εκ νέου εκτός αγορών, πριν καν καταφέρει να επιστρέψει σε αυτές», επισημαίνει στο μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας, που δημοσίευσε χθες.

Ο ΣΕΒ διατυπώνει, μάλιστα, για άλλη μία φορά την αντίθεσή του στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι «η διαφαινόμενη επαναφορά των εργασιακών σχέσεων στις κακές πρακτικές του παρελθόντος δεν βοηθάει στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Το δελτίο αναδεικνύει το γεγονός ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας. Σημειώνει ότι «η οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει, αλλά η ανάκαμψη εμποδίζεται από τον ανεπαρκή μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας».

Οπως παρατηρεί, «ο βαθμός εξωστρέφειας, η αποταμίευση και οι επενδύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Η οικονομία παράγει δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα εις βάρος της επενδυτικής προσπάθειας των οργανωμένων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων λόγω υπερφορολόγησης και εις βάρος της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω υψηλού μη μισθολογικού κόστους και ιδίως στον τομέα των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η χώρα, μετά το πέρας του 3ου μνημονίου, βρίσκεται εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των αγορών, χωρίς να υπάρχει πλέον ένα επαρκές σύστημα έγκαιρης εποπτείας και αποτελεσματικής παρέμβασης από την πλευρά των δανειστών. Η οικονομία βρίσκεται όμηρος προεκλογικών διακηρύξεων και εξαγγελιών με τον κίνδυνο ανατροπής της μακροοικονομικής σταθερότητας να ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή».

Ο ΣΕΒ σημειώνει στο δελτίο ότι όλα τα παραπάνω επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρηματικές προσδοκίες, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε αναντιστοιχία με το γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει μεγάλα βήματα συμμόρφωσης με τα μνημόνια και έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει μια σειρά από φιλικές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσει σε μακροχρόνια βάση τη δημοσιονομική πειθαρχία που έχει επιτευχθεί.

Κατά τον ΣΕΒ, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τα μνημόνια χωρίς να έχει ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια ώστε να μπει σε τροχιά ισχυρής και δυναμικής ανάπτυξης. Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με την υπερφορολόγηση, τη συσσωρευμένη αποεπένδυση ύψους 100 δισ. ευρώ, το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο παραμένει υψηλό αν και μειώνεται, τη χαμηλή παραγωγικότητα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τη χαμηλή επίδοση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την υψηλή ανεργία και το δημογραφικό πρόβλημα.